Raadsvergadering - 16 mei

08 mei 2024
Algemeen

Tijdens deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen die deze avond op de agenda staan. Bij de 'Bespreekstukken' gaan de partijen met elkaar in discussie, voordat er een besluit wordt genomen.

HAMERSTUKKEN

  • Instellen onderzoekscommissie geloofsbrieven benoeming tijdelijk raadslid 
  • Benoeming plaatsvervangend lid algemeen bestuur WSD 
  • Benoeming lid vertrouwenscommissie
  • Vaststellen bestemmingsplan ‘Helvoirtsestraat ong. (tussen 13 en 13a) 

BESPREEKSTUKKEN

  • Benoeming tijdelijk raadslid
  • Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
  • Regionaal beleidsprogramma Jeugdhulp 2024-2028
  • Verordening maatschappelijke ondersteuning 2024

De conceptagenda en bijbehorende vergaderstukken zijn te raadplegen in de vergaderkalender via de websiteexterne-link-icoon. Ook kunt u hier de vergadering rechtstreeks volgen. Uiteraard is deze vergadering openbaar toegankelijk en zien we u graag op het Raadhuis.

Wilt u uw mening geven over het onderwerp ‘ontwerpverklaring van geen bedenkingen’? Tijdens deze raadsvergadering is er de mogelijkheid hierover in te spreken. Dit kan zowel fysiek als schriftelijk. Aanmelden hiervoor kan via Spreek in tijdens een raadsvergadering.externe-link-icoon