Raadsvergadering - 21 december

13 december 2022
Algemeen
Raadhuis

Tijdens deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen die deze avond op de agenda staan. Bij de 'Bespreekstukken' gaan de partijen met elkaar in discussie, voordat er een besluit wordt genomen. 

HAMERSTUKKEN

  • Lokaal Educatieve Agenda 2022-2026 
  • Wijziging subsidieverordening gemeente Vught 2017
  • Vaststelling bestemmingsplan Helvoirtseweg 207A
  • Verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed

BESPREEKSTUKKEN

  • Belastingverordeningen 2023 
  • Duinverordening

De conceptagenda en bijbehorende vergaderstukken zijn te raadplegen in de vergaderkalender op de website. Ook kunt u hier de vergadering rechtstreeks volgen. Uiteraard is deze vergadering openbaar toegankelijk en zien we u graag op het Raadhuis.