Raadsvergadering - 29 september

Gisteren
Algemeen
Raadhuis

Tijdens deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen die deze avond op de agenda staan. Bij de 'Bespreekstukken' gaan de partijen met elkaar in discussie, voordat er een besluit wordt genomen.

De conceptagenda en bijbehorende vergaderstukken zijn te raadplegen in de vergaderkalender op de website. Ook kunt u hier de vergadering rechtstreeks volgen. Uiteraard is deze vergadering openbaar toegankelijk en zien we u graag op het Raadhuis.

BESPREEKSTUKKEN

  • Vaststellen Visie ‘Wonen in het buitengebied’
  • Vaststellen Gebiedsvisie ‘Voormalig Kamp Vught en omgeving’
  • Budget-basissubsidie Vughtse Omroep Stichting 2022
  • Vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning 2022
  • Ontwerpverklaring van geen bedenkingen projectafwijkingsbesluit ‘Persleiding Golfbaan Cromvoirt 2022’