Raadsvergadering - 4 juli

28 juni 2024
Algemeen, Raad

Tijdens deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen die deze avond op de agenda staan. Bij de 'Bespreekstukken' gaan de partijen met elkaar in discussie, voordat er een besluit wordt genomen.

HAMERSTUKKEN

 • Aanwijzen waarnemend griffier
 • Benoeming adviseur en ambtelijke ondersteuning vertrouwenscommissie
 • Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Vught 2024
 • Jaarverslag en Jaarrekening 2023
 • Bestuursrapportage I 2024
 • Concept Jaarplan en begroting RNOB 2025 
 • Overdracht woonwagenstandplaatsen Olmenlaan
 • Programmabegroting 2025 Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN)

BESPREEKSTUKKEN

 • Kadernota 2025-2028
 • Participatiebeleid ‘Samen Vught maken’
 • Vaststelling bestemmingsplan 'De Wieken in Vught'
 • Beleidsplan zand- en half verharde wegen
 • Vaststelling bestemmingsplan ‘Kom Helvoirt 2023’
 • Uitvoeringsplannen aardvrijgas voor Helvoirt en Loyola
 • Vaststelling bestemmingsplan 'Pepereind 11 en Scheepenstraat ong.'
 • Adviesrecht Landgoed Zionsburg
 • Zienswijze Concept Convenant RNOB

De conceptagenda en bijbehorende vergaderstukken zijn te raadplegen bij ‘vergaderingen en stukken’ op onze websiteexterne-link-icoon . Ook kunt u hier de vergadering rechtstreeks volgen. Uiteraard is deze vergadering openbaar toegankelijk en zien we u graag op het Raadhuis.