Regionale Bodemkwaliteitskaart (BKK) en een bodemfunctieklassenkaart

Publicatiedatum: 
5 nov 2019
Gemeente Vught heeft, samen met regiogemeenten in Noordoost Brabant, een Bodemkwaliteitskaart (BKK) en een bodemfunctieklassenkaart opgesteld.

Een BKK geeft de gemiddeld berekende bodemkwaliteit van bepaalde zones in het beheersgebied (de regio) weer. Een bodemfunctieklassenkaart geeft aan van welke kwaliteit de toe te passen grond moet zijn in een bepaald gebied. Beide documenten hebben een functie om het grondverzet binnen de regio te vergemakkelijken en goedkoper te maken. U kunt deze stukken digitaal inzien op www.vught.nl/bodembeheer.

Voordat de BKK door de gemeenteraad vastgesteld wordt, is het mogelijk een zienswijze over de BKK in te dienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 10100, 5200 GA Vught. Dit kan van donderdag 7 november tot en met 19 december 2019. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze of een andere uitleg kunt u contact opnemen met de afdeling Ontwikkeling, telefoonnummer 073 65 80 680