Rekenkamer

De Rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur. In onderzoeken beantwoordt de Rekenkamer de vraag of het geld van de gemeente zinnig, zuinig en zorgvuldig is besteed. De Rekenkamer maakt eigen keuzes ten aanzien van te onderzoeken onderwerpen. Het streven is om daarover in goed contact te staan met raadsfracties. De leden van de Rekenkamer Vught zijn in de raadsvergadering van 13 juli 2023 benoemd. De Rekenkamer is per e-mail bereikbaar op griffie@vught.nl.