Rijksinfrastructuur

Goed om te weten

De meest recente informatie vindt u op de speciale website over de rijksinfrastructurele ontwikkelingen in Vught.

Wat is er aan de hand?

Vught is een kruispunt van infrastructuur. De A2, N65 en twee drukke spoorlijnen komen in Vught samen. De veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid staan onder grote druk. Inwoners, zorgcentra, scholen en bedrijven hebben te maken met overlast en risico’s. In de toekomst wordt het nog veel drukker op de weg en spoorweg. Het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) betekent een forse groei van het aantal personen- en goederentreinen door Vught. De problemen voor Vught dreigen dan nog veel groter te worden.

Wat betekent dit voor Vught?

Vught is een aantrekkelijke woongemeente met veel voorzieningen en mooie natuur. De problemen met weg en spoor bedreigen de waarden en kwaliteiten van Vught. Lawaai en fijnstof zorgen voor veel overlast. Scholen, winkels, woningen en zorgcentra zijn slecht te bereiken. De risico’s nemen toe. Als er geen goede oplossing komt, zullen bewoners, bedrijven en instellingen zich hier minder snel vestigen. Ondernemers raken geïsoleerd van hun klanten en trekken weg. De wachttijden, drukte en overlast veroorzaken ergernis, stress en chaos.

Wat doet Vught?

Vught spant zich al jarenlang in voor een goede, duurzame oplossing voor de rijksinfrastructuur. Dat doen we met inwoners, bedrijven en instellingen. We werken samen met de regio, het Rijk en de Provincie Noord-Brabant om de toekomst van onze gemeente veilig te stellen. Met succes.  

Het verdiept spoor is een feit

In het voorjaar 2014 hebben het Rijk en de provincie Noord-Brabant geld beschikbaar gesteld voor een verdiept spoor. Voorwaarde was dat ook de gemeente Vught een substantiële bijdrage levert. In juni 2014 besloot staatssecretaris Mansveld tot een verdiept spoor door de kern van Vught. Dat betekent dat het spoor in Vught Noord en Vught Zuid niet verdiept wordt. Op die locaties zoeken we, samen met bewoners, Rijk en provincie, naar een goede alternatieve oplossing zoeken. Desondanks is het besluit tot een verdiept spoor een belangrijk en geweldig resultaat van onze gezamenlijke inspanningen.

De aanpak van de N65 

Ook de inspanningen voor de N65 leverden resultaat op. Net als bij het spoor, draagt de gemeente ook fors bij aan de weg. Op 27 juni 2016 tekende minister Schultz van Haegen het voorkeursalternatief voor een verbeterde N65. De komende periode werken we dit voorkeursalternatief uit tot een gemeentelijk bestemmingsplan N65. 

Rijksinfravught.nl

Alle informatie over de rijksinfrastructuur in Vught vindt u op www.rijksinfravught.nl. Hier leest u alles over het Programma Hoofdfrequent Spoor, de N65, de (concept) Vughtse Regeling, plannen, gevolgen, processen en procedures.