Riool verstopt

Als uw riool verstopt is, kunt u zelf nagaan of de verstopping zich op uw eigen terrein of op gemeentegrond zit. Vaak is het opgraven van het ontstoppingsstuk de snelste manier om te bepalen waar de verstopping zit. Het ontstoppingsstuk zit vaak in de buurt van de perceelsgrens tussen uw voortuin en het trottoir.
Spoed? Bel 073 65 80 680 (ook buiten openingstijden)

Eigen terrein of gemeentegrond?

Zit de verstopping op uw eigen terrein, of op gemeentegrond? Op de website riool.infoexterne-link-icoon vindt u goed uitgelegd hoe een watersysteem in en buiten uw huis in elkaar zit.

  • Staat er géén water in het ontstoppingsstuk? Dan is uw eigen riolering verstopt. Dit verhelpt u zelf . Schakel zelf een ontstoppingsbedrijf in.
  • Staat het ontstoppingsstuk vol met water? Dan zit de gemeentelijke riolering verstopt. Neem dan contact op met de gemeente. 

Als u ervoor kiest om hiervoor een bedrijf in te schakelen worden deze kosten niet vergoed. Alleen de gemaakte kosten voor graaf- of grondwerk om het ontstoppingsstuk te vinden worden vergoed tot maximaal 250 euro. Let op: u krijgt deze vergoeding alleen als u erachter komt dat de verstopping in het gemeentelijk riool zit en dit aan de gemeente laat weten. Anders kunnen wij zelf niet meer de verstopping in de gemeentelijke riolering vaststellen. 

Waar zit het erfgrensputje? (ontstoppingsstuk)

Het erfgrensputje vindt u tegen de erfgrens van uw perceel met de openbare ruimte. Het erfgrensputje zit meestal onder de grond op ongeveer 70 centimeter tot 1,5 meter diepte. De locatie staat vaak op de bouwtekeningen van uw huis. Hebt u geen bouwtekening? Wij zijn op werkdagen bereikbaar voor het opvragen van een situatieschets. ’s Avonds en in het weekend kunnen we geen situatieschets opsturen. Let op: we hebben niet van iedere woning deze gegevens.

Let op oplichters

Sommige bedrijven met spoedservice maken misbruik van uw noodsituatie. Let dus goed op als u een bedrijf zoekt. Voorkom slechte reparaties en hoge kosten (tot duizenden euro’s). Dit soort bedrijven beweren ook weleens dat u de kosten achteraf kunt declareren bij de gemeente als het probleem op gemeentegrond ligt. Dit is niet juist. Let hierop voordat u een ontstoppingsbedrijf kiest.

Het water in mijn straat loopt niet weg

De regenput (ook wel kolk genoemd) op straat verbindt de weg en het riool. Via de kolken loopt regenwater van de weg het riool in. Onder in de kolk vangt een bak het mee gestroomde zand, bladeren, slib en vuil op. De meeste kolken hebben ook een stankslot, net zoals de wastafel en wc bij u thuis. Dit stankslot voorkomt dat het buiten naar rioolwater stinkt.

De gemeente laat deze kolken 2 keer per jaar schoonmaken met een speciale machine. Toch kan het gebeuren dat het water na een zware regenbui even niet goed wegloopt. Meestal ligt er op dat moment blad op de kolk. 

Wat kunt u doen?

Meestal is het blad zelf gemakkelijk weg te halen als het bovenop de kolk ligt. Lukt dat niet? Of is het probleem daarmee niet opgelost? Neem dan contact op met de gemeente, door het via bovenstaande meld-knop aan ons door te geven.