Rioolaansluiting aanvragen

Bouwt u een nieuw huis of bedrijfsgebouw? De rioolaansluiting(en) van uw pand tot de erfgrens maakt u als perceeleigenaar zelf. Van de erfgrens tot aan het gemeentelijke hoofdriool wordt aangelegd door de gemeente. U kunt zowel een vuilwateraansluiting als een hemelwateraansluiting aanvragen.
Is de gemeente bij u in de straat aan het werk aan het riool? Vraag de vergunning dan op dat moment aan. U betaalt dan niets voor de aansluiting
Let op: voor het aanvragen hebt u de volgende gegevens nodig: • Kadastrale gegevens zoals sectie- en perceelnummer • Situatietekening

Voorwaarden

De behandeling van een verzoek duurt ongeveer 2 weken. De uitvoering 4 tot 8 weken. Dit is afhankelijk van de situatie. De gemeente maakt met u afspraken over de aansluiting die u nodig hebt.

  • De rioolaansluiting heeft standaard een diameter van 125 mm. Een grotere diameter kan in overleg als u dit bij de aanvraag onderbouwt. Het is verplicht de afvalwaterstromen gescheiden (vuilwater en hemelwater) aan te leveren.
  • Uw rioolaansluiting moet voldoen aan het Bouwbesluit en het uitvoeringsbeleid van de gemeente.
  • U kunt de rioolaansluiting op uw eigen perceel (laten) aanleggen als de gemeente klaar is met de werkzaamheden. Zo weet u zeker dat de aansluiting klopt.

Kosten

U betaalt de werkelijk gemaakte kosten van uw aansluiting(en). Hierin worden ook de kosten m.b.t. voorbereiding, toezicht en administratieve kosten meegenomen.

  • Een aansluiting met 1 leiding kost tussen de € 1000.- en € 1500,-
  • Een aansluiting met 2 leidingen kost tussen de € 1500.- en € 2000,-

Bij de volgende afwijkingen maakt de gemeente een kosteninschatting nog voor aanvang van de werkzaamheden en overlegt deze met u. Hier kunt u geen rechten aan ontlenen.

  • Leidingdiameter(s) van de rioolaansluiting zijn groter dan het standaard
  • Het betreft een aansluiting op de drukriolering
  • Er doet zich een uitzonderlijke situatie voor

Eenmaal aangesloten aan de gemeentelijke riolering ontvangt u jaarlijks de aanslag rioolheffing.