Risicovolle locaties

Vught heeft een aantal locaties met risico op explosies, het weglekken van gevaarlijke stoffen of brand. Om dat te voorkomen nemen de gemeente en de eigenaren maatregelen.

Locaties met risico op explosies

Soort opslagAdres
Opslag propaanHouben Van Lanschot (Free 4 Ever B.V) Locatie: Maurick 9, 5261 NA Vught Bovengrondse opslagtank met een inhoud van 3.000 liter.
Opslag propaan

Rupert Locatie: Groensteeg 5, 5261 LD Vught Bovengrondse opslagtank (inhoud 3.000 liter)

Opslag propaan

Camping Mastbosch Locatie: Loverensestraat 7, 5266 AM Cromvoirt 2 bovengrondse opslagtanks (inhoud ieder 9.000 liter)

Opslag propaan

Camping de Vondst Locatie: Pepereind 13, 5266 AJ Cromvoirt Ondergrondse opslagtanks (inhoud 40.000 liter) En 2 bovengrondse opslagtanks (inhoud ieder 9.000 liter)

LPG tankstationVan Gemert-Moonen B.V. Kempenlandstraat 39, 5262 GK Vught Opslag LPG in een ondergrondse opslagtank (inhoud 40.000 liter)

Autobedrijf Schuurmans B.V. Locatie: Industrieweg 34-36, 5262 GJ Vught Opslag LPG in een ondergrondse opslagtank (inhoud 40.000 liter)

Militair terrein

Lunettenkazerne Locatie: Lunettenlaan 201, 5263 NT Vught Munitie opslag in de kazerne

Wat doen eigenaren

  • Het bedrijf heeft de bedrijfsvoering op orde
  • Het bedrijf leeft de veiligheids- en milieuvoorschriften goed na. Dit heet zorgplicht
  • Het bedrijf alarmeert direct bij een calamiteit

Wat doet de gemeente

  • Risicovolle bedrijven krijgen alleen een vergunning als ze voldoen aan allerlei veiligheids- en milieuvoorschriften
  • De gemeente controleert ook of deze bedrijven de wetten en regels goed naleven
  • Doet een risicovol bedrijf dit niet? Dan gaat de gemeente handhaven. Dit kan betekenen dat de vergunning wordt ingetrokken