Roken en open vuur in de natuur zijn streng verboden

Publicatiedatum: 
30 jul 2018

Door de droogte en hitte is het ook in de Vughtse natuurgebieden kurkdroog. Daarmee is het risico op brand erg groot. Open vuur en  roken in of nabij natuurterreinen, zoals bossen, heide, duinen en veengebieden is dan ook streng verboden. Signaleert u brand? Bel dan direct 112 en geef door waar de brand is.

Dank voor uw medewerking.  

Fase 2 van kracht

In het kader van natuurbrandrisico is nu fase 2 van kracht. Het is al langere tijd droog in de natuur. De kans is dan ook aanwezig dat een natuurbrand ontstaat. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook de medewerking van bewoners om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken.

In deze fase kunt u natuurlijk nog steeds gerust de natuur intrekken. Maar wees extra alert, gebruik het gezonde verstand en meld vooral in deze fase verdachte zaken meteen via 112.

Wat betekent dit voor u?

In natuurgebieden mag u geen open vuur stoken. Ook vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk zijn verboden, net als koken met open vuur op vaste brandstoffen, zoals hout of houtskool/briketten.

Ga ervan uit dat de eventueel verleende ontheffing voor stookverboden niet meer geldig is; zie de voorwaarden van de ontheffing of neem hierover contact op met de verlenende instantie (gemeente of provincie).

Wees alert op verdachte situaties en meld die bij de terreineigenaar of een hulpdienst. Help mee door foto's/film te maken en onthoud de locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken als u een situatie niet vertrouwt.

Houd op uw verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of desnoods een emmer water.

Denk eraan, dat u niet overal in de natuur goed bereik hebt met uw mobiele telefoon.

Veroorzaak niet per ongeluk een (natuur)brand: gooi glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Glas kan werken als een vergrootglas en brand doen ontstaan. Denk ook in uw tuin aan kolen van de barbecue of opgehoopt tuinafval (broei) en parkeer uw auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras. Gooi peuken direct in een veilige afvalbak. 

Neem eventueel een topografische kaart / GPS / wandel App mee als u op stap gaat

Wat kunt u doen als er een natuurbrand is?

Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand, indien mogelijk naar de openbare weg.

Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt, maar haaks op de brand. Daarmee is de kans kleiner dat de brand u inhaalt.

Help andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen.

Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven.

Kijk ook naar de tips van de Veiligheidsregio: 'wat te doen bij natuurbrand?'