Rook- en vuurverbod

04 augustus 2022
Algemeen
IJzeren Man

Rook- en vuurverbod gemeente Vught

Vanwege de hoge temperaturen en langdurige droogte geldt in de gemeente Vught een rook- en vuurverbod in bossen, duingebieden, op heide- en veengronden en binnen een afstand van 30 meter daarvan. 

Tot 1 oktober

Het rook- en vuurverbod geldt vanaf 5 augustus tot 1 oktober en is ingesteld in overleg met de brandweer. Wat een rookverbod inhoudt, wordt als bekend verondersteld.

Vuurverbod

Het vuurverbod houdt een verbod in op het stoken en/of aanleggen van vuur, inclusief vuur voor koken, bakken en braden en barbecueën in het gebied. Ook sfeervuren, zoals vuurkorven en terrashaarden en verlichting met kaarsen en fakkels zijn niet toegestaan.

Gebouwen, tuinen en erven

Het rookverbod geldt niet voor gebouwen, tuinen en erven in het gebied. Het vuurverbod geldt overal in de bossen, duingebieden, op heide- en veengronden en binnen een afstand van 30 meter daarvan; dus ook voor (particuliere) tuinen en erven in het aangewezen gebied.

Het college van burgemeester en wethouders van Vught kan besluiten het verbod te laten vervallen als de weersomstandigheden veranderen.