Rook- en vuurverbod

12 juni 2023
Algemeen

Vanwege de hoge temperaturen en langdurige droogte geldt in de gemeente Vught een rook- en vuurverbod in bossen, duingebieden, op heide- en veengronden en binnen een afstand van 30 meter daarvan.

Tot 1 oktober
Dit besluit is genomen op advies van de brandweer en loopt tot 1 oktober 2023. Het besluit kan eerder worden ingetrokken als de (weers)omstandigheden dit toelaten.

Roken
Het is verboden om in bossen, op heide, veengronden, in duingebieden of binnen een afstand van 30 meter daarvan te roken. Het verbod geldt niet voor het roken in gebouwen en aangrenzende erven.

Vuur
Het is in deze periode ook verboden om op een andere manier in de openlucht vuur aan te leggen, te stoken of te hebben in de hierboven genoemde gebieden. Het vuurverbod is óók van toepassing op (particuliere) tuinen en erven in deze gebieden (in tegenstelling tot het rookverbod).

Officieel besluit
Het verbod op roken en aanleggen van vuur in de open lucht is door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vught op 9 juni 2023 besloten op grond van artikel 2:18, eerste lid onder a van de Algemene plaatselijke verordening, en op grond van artikel 5:34 van de Algemene plaatselijke verordening.