Rotonde Wolfskamerweg-Esscheweg-Vijverbosweg

06 oktober 2022
Algemeen
Definitief ontwerp rotonde

Op vrijdag 30 september vond een ernstig verkeersongeval plaats op de rotonde Wolfskamerweg-Esscheweg-Vijverbosweg. Veel inwoners vragen om maatregelen om de rotonde veiliger voor al het verkeer te maken. Wat doet de gemeente? 

Onmiddellijk na het ongeval van 5 oktober 2021, heeft wethouder Du Maine (verkeer) opdracht gegeven tot een grondig en onafhankelijk onderzoek naar de verkeersveiligheid van de rotonde. Het onderzoek, uitgevoerd door een deskundig verkeersbureau, leverde een uitvoerig en kritisch rapport op. 

Direct daarna is het verkeersbureau aan de slag gegaan met een nieuw ontwerp voor de rotonde. Daar zijn inwoners uit de omgeving actief bij betrokken. De vernieuwde rotonde krijgt een vrijliggend fietspad op ruime afstand van de rijbaan. Ligging en omvang van de rotonde veranderen. Dat betekent dat er ook veel kabels en leidingen, bomen en riolering aangepast moeten worden. Zowel boven als onder de grond moeten we daarom veel werk verzetten. Met de inzet van een speciaal gevormd bouwteam zetten we in op een voortvarende en planmatige aanpak.  

Vanzelfsprekend zijn alle inspanningen erop gericht om het werk zo snel mogelijk uit te voeren. Natuurlijk om de verkeersveiligheid te verbeteren en ongelukken als deze in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Maar ook omdat het werk klaar moet zijn voordat de reconstructie van de N65 van start gaat. Dan maakt de rotonde namelijk deel uit van de omleidingsroutes. 

De rotonde moet vóór april volgend jaar helemaal klaar zijn. Op dit moment werken we hard aan de voorbereidingen, die helaas nu eenmaal tijd vragen. Volgens het verkeersbureau dragen extra, tijdelijke maatregelen zoals waarschuwingsborden of -signalen niet bij aan een verbetering van de verkeersveiligheid. Toch kijken we of en hoe we de weggebruikers de komende maanden tot nog meer oplettendheid kunnen bewegen.

 

Bestaande rotonde