Rutger Jans (fractievoorzitter)

Portefeuille:

 • Algemene zaken
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Burgerparticipatie
 • Financiën 
 • Economische zaken
 • Rijksinfra
 • Verkeer- en vervoer
 • Woningbouw

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Kerkbestuur Heilige Johannes Parochie (onbezoldigd)

 • Bestuurslid Vincentius Vereniging Vught (onbezoldigd)

 • Penningmeester Stichting Anthonie Pijpersfonds (onbezoldigd)

 • Penningmeester Stichting Sobriëtas (onbezoldigd)

Omgang met geschenken en uitnodigingen

geen