Samen aan de slag voor een aardgasvrij Helvoirt en Loyola

05 juli 2024
Algemeen

De gemeenteraad heeft de uitvoeringsplannen voor een aardgasvrij Helvoirt en de Vughtse wijk Loyola op 4 juli 2024 vastgesteld. Dit betekent dat de werkgroepen in Helvoirt en Loyola kunnen doorgaan met het uitvoeren van de plannen om aardgasverbruik te verminderen en CO2-uitstoot terug te dringen.

Betrokken inwoners

In Helvoirt en Loyola hebben de inwoners ruim een jaar lang actief meegedacht over de aanpak om minder aardgas te verbruiken in hun dorp of wijk. Dankzij de samenwerking met de Coöperaties HOT (Huis en Omgeving in Transitie) en VET Vught (Vughtse Energietransitie) kon er veel lokale kennis ingezet worden. In Helvoirt is de betrokkenheid vergroot door het doorlopen van het Burgerberaadproces in het voorjaar van 2023 in samenwerking met Stichting G1000.

Inwoners hebben de leiding

De uitvoeringsplannen aardgasvrij voor Helvoirt en Loyola zijn geschreven door en voor de inwoners. Ook in de uitvoering van het plan nemen de inwoners het voortouw. De gemeente en de werkgroepen zijn trots op deze vorm van samenwerking. In Helvoirt gaat de werkgroep Energie Schoon Helvoirt aan de slag en in Loyola de werkgroep Aardgasvrij Loyola. De werkgroepen bieden onder andere gratis en persoonlijk energieadvies, organiseren collectieve inkoopacties en helpen inwoners en bedrijven bij vragen over energiebesparende maatregelen, subsidies en financiering.

Waarom geen aardgas meer?

Ons klimaat is aan het veranderen. Dit komt onder andere door het gebruik van fossiele brandstoffen zoals aardgas. Om deze verandering tegen te gaan, maakte Nederland in 2015 internationale afspraken in Parijs. Het Nederlandse klimaatakkoord uit 2019 is een uitwerking hiervan. Het doel is om in 2050 klimaatneutraal te zijn en dus geen aardgas meer te gebruiken. Door over te stappen op duurzame warmtebronnen, verminderen we onze CO2-uitstoot en onze afhankelijkheid van aardgas.

Buurt-voor-buurt overstappen

De Transitievisie Warmte Vught beschrijft de stapsgewijze overgang van buurt tot buurt naar een nieuwe manier van verwarmen, koken en douchen. Het is belangrijk dat dit voor iedereen haalbaar en betaalbaar is.