Slopen

Wilt u een pand of woning slopen? Of een gedeelte daarvan? U vraagt dan een sloopmelding aan via het omgevingsloket.

Goed om te weten

Wanneer moet ik een sloopmelding doen?

Wilt u een gebouw of pand slopen? Of een deel daarvan? Dan bent u verplicht een sloopmelding te doen als:

 • Bij de sloop meer dan 10 m3 afval vrijkomt
 • U bij de sloop asbest verwijdert

Wanneer moet ik een omgevingsvergunning aanvragen?

Soms hebt u in plaats van de sloopmelding een omgevingsvergunning nodig:

 • Bij sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
 • Bij sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
 • Als de sloop in strijd is met het bestemmingsplan

Meer informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)externe-link-icoon

Hoe het werkt

Sloopmelding

 • Doe de sloopmelding minimaal 4 weken voor de werkzaamheden
 • U krijgt van de gemeente na goedkeuring de brief waarin staat dat u kunt beginnen met slopen

Omgevingsvergunning

 • Vraag de omgevingsvergunning minimaal 8 weken voor de werkzaamheden aan
 • Binnen 8 weken weet u of u de omgevingsvergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd
 • Is het een ingewikkelde aanvraag? Dan hoort u binnen 26 weken of u een vergunning krijgt. Ook dit kan verlengd worden met 6 weken

U vraagt de omgevingsvergunning voor slopen aan via het omgevingsloket onlineexterne-link-icoon

Welke gegevens hebt u nodig?

 • Naam en adres van de eigenaar van het te slopen bouwwerk
 • Naam en adres van diegene die gaat slopen
 • Adres, kadastraal nummer en aard van het te slopen bouwwerk
 • Hoe u gaat slopen
 • Gegevens van de materialen die u gaat afvoeren

Kosten

Het melden van sloop is gratis. Een omgevingsvergunning is geen vast bedrag. Dit hangt af van allerlei factoren: asbest, sloopveiligheidsplan, monument of bestemmingsplan.