Slopen

Wilt u een pand of woning slopen? Of een gedeelte daarvan? Dan hebt u meestal geen vergunning nodig. Maar vaak moet u dit wel melden bij de gemeente.

Telefonisch een afspraak maken? Bel 073 65 80 680

Melden bij het omgevingsloket online

Goed om te weten

Wanneer moet ik een sloopmelding doen?

Wilt u een gebouw of pand slopen? Of een deel daarvan? Dan bent u verplicht een sloopmelding te doen als:

 • Bij de sloop meer dan 10 m3 afval vrijkomt
 • U bij de sloop asbest verwijdert

Wilt u uw asbestdaken verwijderen? Maak dan gebruik van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken.


Wanneer moet ik een omgevingsvergunning aanvragen?

Soms hebt u in plaats van de sloopmelding een omgevingsvergunning nodig:

 • Bij sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
 • Bij sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
 • Als de sloop in strijd is met het bestemmingsplan

Wanneer hoef ik niets te melden?

 • Als bij de sloop minder dan 10 m3 afval vrijkomt én
 • Als u bij de sloop geen asbest verwijdert en
 • Als de sloopwerkzaamheden geen erkend monument betreffen
 • Als de sloopwerkzaamheden niet verricht worden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
 • Als het slopen niet in strijd is met het bestemmingsplan

Meer informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Hoe het werkt

Sloopmelding

 • Doe de sloopmelding minimaal 4 weken voor de werkzaamheden
 • U krijgt van de gemeente een ontvangstbevestiging van de sloopmelding
 • 4 weken nadat u deze brief ontvangen hebt, kunt u beginnen met slopen
 • Verwijdert u zelf maximaal 35 m2 asbest? Doe de sloopmelding dan 5 werkdagen van te voren
 • U krijgt van de gemeente een ontvangstbevestiging van de sloopmelding
 • U kunt dan meteen beginnen met de werkzaamheden

Omgevingsvergunning

 • Vraag de omgevingsvergunning minimaal 8 weken voor de werkzaamheden aan
 • Binnen 8 weken weet u of u de omgevingsvergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd
 • Beslist de gemeente niet in deze tijdsperiode? Dan krijgt u de vergunning automatisch
 • Is het een ingewikkelde aanvraag? Dan hoort u binnen 26 weken of u een vergunning krijgt. Ook dit kan verlengd worden met 6 weken

Welke gegevens hebt u nodig bij de sloopmelding?

 • Naam en adres van de eigenaar van het te slopen bouwwerk
 • Naam en adres van diegene die gaat slopen
 • Adres, kadastraal nummer en aard van het te slopen bouwwerk
 • Wanneer en hoe laat u gaat slopen
 • Hoe u gaat slopen
 • Gegevens van de materialen die u gaat afvoeren

Kosten

Het melden van sloop is gratis. Een omgevingsvergunning is geen vast bedrag. Dit hangt af van allerlei factoren: asbest, sloopveiligheidsplan, monument of bestemmingsplan.