Spreek in tijdens een raadsvergadering

Als inwoner van Vught kunt u tijdens de raadsvergadering van 16 mei de gemeenteraad toespreken over het onderwerp 'Ontwerpverklaring van geen bedenkingen''. Voor de overige onderwerpen heeft het spreekrecht plaatsgevonden in de commissievergadering van 18 april jl.

Inspreken aanvragen

Fysiek of schriftelijk

Inspreken kan zowel fysiek als schriftelijk. Als u schriftelijk ‘inspreekt’ vragen wij u om uw inspraakbijdrage te mailen naar griffe@vught.nl. Uw schriftelijke inspraakreactie wordt toegevoegd aan de vergaderstukken voor de raadsvergadering.

Als u fysiek komt inspreken, spreekt u vanaf het sprekersgestoelte en heeft u maximaal 4 minuten de tijd de raad te informeren over uw mening, een probleem uit te leggen of een verzoek toe te lichten. De raad kan u hierna nog aanvullende vragen stellen. U wordt gevraagd om vooraf uw inspraakreactie te delen. U kunt uw inspraakreactie als bijlage toevoegen aan uw aanvraag óf mailen naar griffie@vught.nl.

U kunt uw inspraakbijdrage altijd terugkijken en lezen bij de betreffende vergadering op onze websiteexterne-link-icoon, onder het kopje 'uitzendingen vergaderingen'.  

Bundel krachten bij het inspreken!

Bij onderwerpen die een buurt, wijk, vereniging of organisatie aangaan, kan het heel goed zijn dat meerdere betrokkenen eenzelfde boodschap over het voetlicht willen brengen. U wordt aangeraden om in dat geval uw reactie zoveel als mogelijk te bundelen tot één krachtig betoog. U kunt bij uw aanmelding aangeven namens wie u inspreekt.

Volgorde van inspreken

Insprekers krijgen in de raadsvergadering  het woord, op volgorde van binnenkomst van hun aanmelding bij de griffie.

Heeft u over bovenstaande nog vragen? Neem dan contact met de griffie op via griffie@vught.nl of (073) 658 06 80.