Starterslening koopwoning

U wilt voor het eerst een koopwoning aankopen. Maar u heeft niet voldoende spaargeld of u kunt te weinig hypotheek krijgen om de woning aan te kopen. Via onze gemeente kunt u een starterslening aanvragen. De starterslening overbrugt het verschil tussen de koopsom van uw woning en het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen.

Opzet van de starterslening

De starterslening is in feite een tweede hypotheek om een koopwoning tot de maximale NHG-grens toch aan te kopen. De looptijd van de starterslening is 30 jaar. De eerste 3 jaar zijn aflossingsvrij. 

De starterslening bestaat uit 2 delen:

 • de starterslening: dit deel wordt met een vast bedrag afgelost.
 • de combinatielening: dit deel neemt toe, zolang je de maandlasten voor beide delen niet kunt betalen.

Voor beide delen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten. Na die drie jaar gaat u rente en aflossing betalen. Hebt u het idee dat u deze lasten nog niet kunt dragen? Dan kunt een hertoets aanvragen. Het is ook mogelijk om de Starterslening, of een deel daarvan, op ieder moment boetevrij af te lossen.

Kijk voor meer informatie over de starterslening in Vught op de website van SVn.externe-link-icoon

Maximaal bedrag, rente en looptijd

 • U kunt maximaal 20% van de koop(aanneem)som financieren, tot maximaal 30.000 euro.
 • De rente wordt door de SVn bepaald op het moment van uw aanvraag en geldt voor 15 jaar. Het actuele tarief vindt u op de website van de SVnexterne-link-icoon.
 • De looptijd van de starterslening is 30 jaar. 

Voorwaarden

U kunt de starterslening aanvragen als u een woning aankoopt in de gemeente Vught. De aan te kopen woning mag een bestaande woning of nieuwbouwwoning zijn. Na aankoop gaat u zelf in de woning wonen. De starterslening wordt verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dat betekent dat de maximale prijs van de woning onder de op dat moment geldende NHG-grens moet liggen. Deze grens kunt u vinden op de website van de NHGexterne-link-icoon.

De lening is voor personen die in de gemeente Vught wonen, gewoond hebben of u werkt in de gemeente Vught. U moet minimaal 18 jaar oud zijn en voldoen aan een van de volgende drie voorwaarden:

 • U heeft in de afgelopen 12 maanden minimaal 6 maanden in de gemeente Vught gewoond.
 • U heeft in de afgelopen 10 jaar minimaal 4 jaar aaneengesloten in de gemeente Vught gewoond. Dit geldt ook voor Helvoirt (voormalig gemeente Haaren).
 • U werkt in de gemeente Vught en heeft daarvoor een arbeidscontract van minimaal een halve werkweek (18 uur) met een duur van minimaal één jaar. Dit mag ook via inhuur bij een bedrijf in Vught zijn.

Als u met twee personen de woning aankoopt moeten beiden minimaal 18 jaar zijn en beiden hebben niet eerder een woning gekocht of verkregen. De hierboven genoemde bindingseis geldt dan voor een van de twee personen. Na goedkeuring van de gemeente, kunt u de lening aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)externe-link-icoon.

Wat gebeurt er na het aanvragen?

U vraagt de Starterslening aan via de knop bovenaan deze pagina. De gemeente behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Hebt u vragen? Stuur een mail naar starterslening@vught.nl

 • U krijgt binnen 2 weken een ontvangstbevestiging, de gemeente beoordeelt binnen 8 weken of uw aanvraag voldoet. Bij de beoordeling wordt o.a. (steekproefsgewijs) gecontroleerd of de aangeleverde informatie correct is. 
 • Als de aanvraag voldoet, dan krijgt u een toewijzingsformulier om de lening aan te vragen bij SVn.
 • U stuurt het formulier naar SVn, inclusief de documenten waarnaar gevraagd wordt.
 • SVn beoordeelt zo snel mogelijk na ontvangst van elle documenten de aanvraag. In de MijnSVn-omgeving kunt u de status van de aanvraag volgen.
 • Als de aanvraag door kan gaan ontvangt u van SVn een offerte. Als u akkoord bent stuurt u de getekende offerte terug naar SVn. De offerte voor een starterslening is tot één jaar geldig na de offertedatum. Het is niet mogelijk deze termijn te verlengen. 
 • Na ontvangst van de getekende offerte stuurt SVn de stukken naar de notaris. 
 • U gaat naar de notaris voor de leveringsakte en de hypotheekakten. De SVn zorgt dat het geld van de starterslening overgemaakt is naar de notaris. Na het passeren van de akten heeft u uw woning aangekocht. Bij een bestaande woning ontvangt u de sleutels. 

Meer informatie

Waarschuwing: geld lenen kost geld