Stefan Mees (burgerlid)

Nevenfuncties

  • Lead Patienti Access Netherlands Janssen (Johnson & Johnson) (bezoldigd)
  • Lid diverse (bestuurs)commissies brancheverenigingen farmaceutische industrie, AmCham te Amsterdam en Vereniging Innovatie Geneesmiddelen te Den Haag (onbezoldigd)

Omgang met geschenken en uitnodigingen

geen