Stimuleringssubsidie

Voor activiteiten voor ouderen, jeugd, mensen met een beperking of die gericht zijn op sport, amateurkunst en volkscultuur/immaterieel erfgoed is een stimuleringssubsidie mogelijk.

Goed om te weten

Subsidie voor organisaties die zich bezig houden met de volgende programma's:

  1. Sport
  2. Ouderen en mensen met een beperking
  3. Volkscultuur en immateriaal erfgoed (bijvoorbeeld gilden)
  4. Jeugd
  5. Amateurkunst

Aanvragen

  • Een stimuleringssubsidie vraagt u voor 1 november aan
  • Voor stimuleringssubsidies is per programma een budget beschikbaar
  • U ontvangt een brief (beschikking). Hierin staat of u subsidie krijgt en zo ja, hoeveel. In de brief staan ook de voorwaarden voor het accepteren van de subsidie

Voorwaarden

Subsidielogo gemeente Vught

  • Krijgt u subsidie van de gemeente Vught? Dan gebruikt u het subsidielogo van de gemeente op alle publiciteitsuitingen, zoals posters, folders, advertenties, brochures, websites en dergelijke
  • U kunt dit subsidielogo hieronder downloaden