Structuurvisie

In een structuurvisie gaat het om de toekomst. Hoe wil de gemeente haar grondgebied straks ontwikkelen? Richt Vught zich vooral op recreatie? Of juist op woningbouw? Of een combinatie daarvan? Een structuurvisie geeft richting aan alle ruimtelijke plannen.

Wat u moet weten

U vindt de Vughtse structuurvisie op ruimtelijke plannen.