Subsidie afkoppelen riolering

Wilt u het regenwater afkoppelen van het riool van de gemeente? Of wilt u de vuilwaterafvoer verplaatsen van de achterzijde van uw huis naar de voorzijde? U kunt dan hiervoor subsidie krijgen.

Goed om te weten

U moet binnen zes maanden na aanvraag van de subsidie uw riool aanpakken. Doet u dat niet? Dan vervalt de subsidie. Hebt u hulp of advies nodig? U kunt hiervoor terecht bij de gemeente.

Waarom afkoppelen?

 • Het vuilwaterriool kan al het regenwater niet verwerken. Daarom loopt bij sommige mensen het toilet over. Help mee om dit te voorkomen
 • Schoon water schoon houden is goed voor het milieu
 • Het aanpassen van de riolering is verplicht. De gemeente geeft nu subsidie, dus doe het nu. De gemeente kan gaan handhaven. U riskeert een boete als uw riool verkeerd is aangesloten

Wel subsidie

U krijgt subsidie als:

 • U nog geen gescheiden riool hebt. Dit betekent dat het regenwater bij het afvalwater terecht komt. U maakt een nieuwe aansluiting naar het regenwaterriool. Hierdoor wordt het regenwater apart afgevoerd
 • U nog geen gescheiden riool hebt. Wel scheidt u het regen- en vuilwaterafvoer door het regenwater bijvoorbeeld naar uw tuin of de sloot bij uw perceel te leiden
 • U de rioolaansluiting nu aan de achterkant van uw woning hebt. U maakt een nieuwe aansluiting op het gescheiden rioolstelsel van de gemeente aan de voorkant van uw huis
 • De gemeente beoordeelt of u subsidie krijgt. Meestal komen we even bij u langs
 • Daarna ontvangt u een brief waarin staat of u subsidie krijgt en zo ja hoeveel
 • U start met het afkoppelen van uw riool. Zijn de werkzaamheden klaar? Laat ons dit weten. Dan komt een medewerker van de gemeente bij u kijken of u het riool hebt aangepast volgens afspraak
 • Zo ja, dan krijgt u de subsidie

Geen subsidie

U krijgt géén subsidie als:

 • Een pand of een gedeelte daarvan na 1 januari 2012 is gebouwd
 • De nieuwe riolering niet voldoet aan de kwaliteitseisen

Bedrag subsidie

Hebt u de rioolaansluiting nu aan de achterkant van uw woning? En maakt u een nieuwe aansluiting op het gescheiden rioolstelsel van de gemeente aan de voorkant van uw huis? U ontvangt dan € 1.000,- subsidie. Bent u nog niet aangesloten op het gescheiden riool? Kijk dan in onderstaande tabel voor de subsidiemogelijkheden.

Oppervlakte terrein van de nieuwe riolering

Basisbedrag subsidie per vierkante meter

Vergoeding meerkosten per vierkante meter

Tot 125 m2

€ 12,-

€ 0,-

126 tot 250 m2

€ 8,-

€ 4,-

250 tot 1000 m2

€ 4,-

€ 4,-

Boven 1000 m2

€ 2,-

€ 2,-

Rekenvoorbeeld:

Is het terrein waar u gescheiden riolering wilt laten aanleggen 275 m2 ? Dan krijgt u (125 x 12) + (125 x 8) + (25 x 4) = € 2600,- subsidie. Maakte u meer kosten dan dit bedrag? Dan kunt u de meerkosten aanvragen, tot een bedrag van (250 x 12) + (25 x 8) = € 3200,-.