Subsidiemogelijkheden in Vught

Organisaties en verenigingen uit Helvoirt die nu subsidie krijgen van gemeente Haaren kunnen gebruik maken van een overgangsregeling. Deze loopt tot 1 januari 2023.

Goed om te weten

 • Helvoirtse verenigingen en organisaties die nu subsidie ontvangen van de gemeente Haaren, behouden deze subsidie tot en met 2022. Vanaf 1 januari 2023 geldt in gemeente Vught een nieuw subsidiebeleid. Hieronder vallen dan alle verenigingen en organisaties binnen het Vughtse grondgebied
 • Helvoirtse verenigingen en organisaties die tot en met 2021 subsidie ontvangen, vragen voor het jaar 2022 subsidie aan bij de gemeente Vught
 • De gemeente Vught kent verschillende subsidies. Organisaties die een budget-basissubsidie ontvangen zijn vastgesteld door het college van B&W . Welke organisaties dat zijn leest u in de regeling
 • Er zijn ook subsidies voor het organiseren van activiteiten. Voor eenmalige activiteiten zijn er projectsubsidies; voor langdurige activiteiten voor ouderen, mensen met een beperking, sport, volkscultuur, jeugd en amateurkunst is er een tweejarige stimuleringssubsidie (2021 en 2022). Alle informatie en de voorwaarden

Veel gestelde vragen

Ik ontvang als vereniging/organisatie momenteel geen subsidie. Kan ik die nu bij gemeente Vught aanvragen?

Ja, dat kan voor projectsubsidies als de activiteit plaats vindt in 2021  en het subsidiebedrag niet hoger is dan € 500.

Projectsubsidies van € 500 tot € 2.500 (uitvoering 2021) kunnen nu al worden aangevraagd. Alle andere subsidies kunt u vanaf 1 januari 2021  aanvragen op basis van de regelingen van de gemeente Vught.

Welke subsidies zijn er voor verenigingen en organisaties?
 • U kunt een projectsubsidie aanvragen voor een eenmalige activiteit. Let wel: dit moet om een nieuwe of vernieuwende activiteit gaan
   
 • Voor langdurige activiteiten vraagt u een stimuleringssubsidie of een budget-basissubsidie aan. Om een budget-basissubsidie te krijgen moet de vereniging/organisatie zijn opgenomen in de zogenaamde Regeling. Het college van B&W besluit welke verenigingen/organisaties in deze regeling worden opgenomen. Wie niet is opgenomen in de regeling,  kan een stimuleringsubsidie aanvragen
Waarvoor kan ik in Vught subsidie aanvragen?

Voor eenmalige projecten op het gebied van sport, cultuur of welzijn kunt u een projectsubsidie aanvragen.

 • Iedereen kan een projectsubsidie aanvragen. Dit kan als vereniging of organisatie, maar ook als natuurlijk persoon
 • U kunt nu al een projectsubsidies aanvragen als de activiteit in 2021 plaatsvindt.
 • Lees meer over de voorwaarden

Voor langer durende activiteiten op het gebied van sport, ouderen, mensen met een beperking, volkscultuur, jeugd en amateurkunst kunt u een stimuleringssubsidie aanvragen.

 • Dit kan als vereniging of organisatie 
 • U kunt voor een jaarlijkse bijdrage van 1 januari tot 1 november subsidie aanvragen. U ontvangt de subsidie het jaar na aanvraag. Kortom: aanvragen in 2021 betekent bij toekenning dus dat u de subsidie in 2022 ontvangt. Zie de voorwaarden
Voor wat voor soort projecten kan ik in Vught subsidie aanvragen?

U kunt een projectsubsidie aanvragen op het gebied van jeugd, sport, cultuur en welzijn. Het gaat om projecten/activiteiten die nieuw of vernieuwend zijn. Het project moet ook van belang zijn voor de gemeente Vught.

Hoe hoog is de subsidie die ik kan krijgen?
 • Voor projectsubsidies geldt een maximum van €2.500,-
 • Voor stimuleringssubsidies ligt het aan de aard van de activiteit en vereniging/organisatie
Kan ik alleen vanuit een rechtsvorm, bijvoorbeeld een stichting, subsidie aanvragen?
 • Iedereen kan een projectsubsidie aanvragen, dus ook als natuurlijk persoon
 • Stimuleringssubsidies kunnen alleen aangevraagd worden door geregistreerde verenigingen en organisatie
Welke stukken moet ik aanleveren voor het aanvragen van een projectsubsidie?
Ik ontvang tot 1 januari 2021 subsidie van gemeente Haaren. Kan ik vervolgens subsidie aanvragen bij gemeente Vught?

Ja, dat kan. Ga daarvoor naar alle informatie over het aanvragen van subsidie.

Hoe moet ik het subsidiebedrag dat ik vraag verantwoorden?
 • Bij elke subsidieaanvraag levert u een activiteitenplan en begroting aan. Hierin beschrijft u welke activiteiten u wilt organiseren en hoeveel geld u waarvoor nodig hebt
 • Ga voor alle informatie naar de voorwaarden
Kan ik subsidie aanvragen als mijn subsidie van gemeente Haaren op 1 januari 2022 afloopt?

Ja, u kunt in de loop van het jaar 2021 subsidie aanvragen bij gemeente Vught voor de periode vanaf januari 2022. De gemeente Vught stelt in het jaar 2022 nieuwe subsidieregelingen vast voor de periode vanaf 2023.

Kan ik hulp krijgen bij het aanvragen van subsidie?

Lukt het niet om de aanvraag online te doen? Of hebt u nog andere vragen? Neem dan contact op met de projectmedewerkster subsidies van gemeente Vught via 073 65 80 680.