Subsidieregeling Verduurzaming (SVM)

Publicatiedatum: 
28 sep 2021
Veel ondernemers willen graag verduurzamen, maar hebben niet altijd de tijd en capaciteit om zich hierin te verdiepen. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kunnen vanaf oktober 2021 subsidie aanvragen voor steun bij het verduurzamen van hun bedrijf. De overheid heeft €28,2 miljoen vrijgemaakt om bedrijven te helpen met het uitzoeken hoe ze energie kunnen besparen en hun CO2-uitstoot kunnen verlagen.

Mkb ondernemingen bestaan uit maximaal 250 (fte’s) werknemers met een maximale jaaromzet van 50 miljoen euro. De ondernemingen die voor deze regeling in aanmerking komen huren 1 of meer bedrijfspanden of een bedrijfspand of ruimte daarin, én vallen niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht. Dit betekent dat het bedrijfspand per jaar niet meer dan 25.000 m3 aardgas (equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit mag verbruiken.

Energieadvies

De regeling geeft subsidie voor advies over en ondersteuning bij het verduurzamen van het bedrijfspand of bedrijfsvoering. In dit advies staan de mogelijke energiebesparende- en verduurzamingsmaatregelen (op het gebied van CO2-verlaging). Denk hierbij aan het aanbrengen van muur-, vloer- of dakisolatie of HR++- glas. Of het toepassen van PV-zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen of andere energiezuinige installaties. Maar ook kleinere aanpassingen, zoals het aanbrengen van ledverlichting. Of andere energiebesparings- of verduurzamingsmaatregelen voor bijvoorbeeld energiezuinige koeling, keukenapparatuur en ICT-apparatuur. Daarnaast kan het gaan om aanpassingen in overige onderdelen van de bedrijfsvoering, zoals het gebruik van elektrische bestelwagens.

Ondersteuning maatregelen

Naast het advies zelf kan ook subsidie worden aangevraagd voor concrete begeleiding en ondersteuning bij het nemen van minimaal één van de maatregelen uit het energieadvies. Zo kan er hulp geboden worden bij het opstellen van een financieringsplan, een subsidieaanvraag voor een andere regeling of ondersteuning bij het opvragen van offertes voor het nemen van maatregelen. Voor de begeleiding van het uitvoeren van een maatregel of het aanvragen van de SVM-regeling zelf kan ook subsidie worden aangevraagd. 

Subsidie aanvragen

De subsidie voor het energieadvies én het ondersteuningstraject bedraagt 80% van de gemaakte kosten (excl. BTW) met een maximum subsidiebedrag van € 2.500 per bedrijfspand. Voor het energieadvies geldt een minimum subsidiebedrag van € 400 en een maximum subsidiebedrag van € 750. De kosten van de maatregelen zelf komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Wel kan ondersteuning worden geboden om subsidie voor andere regelingen aan te vragen.     

Deze regeling loop van 1 oktober 2021 tot 30 september 2022. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, moet u een bewijs kunnen overleggen dat u één of meerdere maatregelen uit het energieadvies gaat uitvoeren of heeft uitgevoerd. Aanvragen kan bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO).  

Meer weten?

Kijk voor meer informatie, uitleg en een stappenplan op de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland