Subsidieregeling voor vergroening buitengebied

Publicatiedatum: 
5 sep 2019
Hebt u, als agrariër of particulier, grond in het buitengebied en wilt u het landschap mooier maken door de aanleg van bloemrijke (akker)randen, de aanplant van bomen en struiken of de aanleg van een poel? Dan kunt u in aanmerking komen voor een aantrekkelijke vergoeding. Deze regeling staat bekend als STIKA-regeling.

STIKA-regeling

De vergoeding geldt voor de inrichting, de grond en het beheer. U kunt ook in aanmerking komen voor een jaarlijkse beheervergoeding voor het beheer van landschapselementen buiten het erf die u nu al hebt en die periodiek onderhouden moeten worden. Denk daarbij aan het knotten van wilgen, het opschonen van een poel of het snoeien van bomen. Het geld is beschikbaar gesteld door acht gemeenten in Midden-Brabant, de waterschappen en de provincie Noord-Brabant.

Mooier landschap, meer bijen, meer uilen, meer…

Door nieuwe landschapselementen aan te leggen, wordt het buitengebied niet alleen aantrekkelijker om er te wonen, te werken en te recreëren, maar biedt het ook meer ruimte aan typische soorten van het agrarisch cultuurlandschap, zoals patrijs, kerk- en steenuil, kikkers, zangvogels en honing- en wilde bijen. Voor de bijen is zelfs een specifiek ‘bijenpakket’ gemaakt met veel inheemse bloemen.

Veldcoördinator voor gratis advies

Bent u geïnteresseerd in de regeling, dan kunt u contact opnemen met de veldcoördinator die u gratis advies kan geven. In de gemeente Vught is dit Jack van den Berg die namens Stichting Duinboeren advies geeft. U kunt hem bereiken via: tel. 06 109 808 95 of via jack@orbis.nl.