Subsidieregister

In het subsidieregister staan alle subsidies verstrekt door de gemeente Vught. Dit is het register van 2019.

Budget basissubsidies

Subsidieregister 2019
Aanvrager Bedrag                Subsidieprogramma
Onze Musical €      8.700 Buitenschoolse cultuureducatie
MusiCare €   118.362,00 Buitenschoolse cultuureducatie
Stichting Muziek Dans en Musical €   107.000,00 Buitenschoolse cultuureducatie
Brede Regeling combinatiefunctionaris  €     47.544,00 Plaza Cultura en uitvoering CMK regeling
Uitvoering regeling CMK  €     26.360,00 Plaza Cultura en uitvoering CMK regeling
Innovatiebudget BCE  €    42.500,00 Plaza Cultura en uitvoering CMK regeling 
Coördinator BSCE  €     18.992,00 Plaza Cultura en uitvoering CMK regeling
Harmonie kunst en vriendschap €     12.633,00 HAFA onderwijs
Cromvoirtse Fanfare €       5.122,00 HAFA onderwijs
Stichting Leergeld €     22.204,00 Ondersteuning minima
Stichting voedselbank €       4.708,59 Ondersteuning minima
Jeugdcultuurfonds €       7.204,00 Ondersteuning minima
Jeugdsportfonds €     12.865,00 Ondersteuning minima
Stichting Kids €       5.827,39 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
St. Leijestroom t.b.v. milieuonderwijs €       5.146,05 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Vughts museum €     29.500,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Avulo FM, Algemene Vughtse lokale omroep €     61.400,40 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Nationaal Monument Kamp Vught €     30.933.01 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
St. erfgoed Vught €      9.000,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Stichting IJsbaan €     10.342,85 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Dorpshuis The Battle Axe €     20.300,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Open Joodse Huizen €       1.029,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Maurick college €       5.500,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Slachtofferhulp Nederland €       6.939,80 Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie
Nederlandse Rode Kruis Den Bosch €       3.045,00 Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie
Stichting Buddy project Noordoost Brabant €       5.000,00 Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie
Stichting dierenambulance Den Bosch €       2.673,00 Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie
Halt €       8.331,88 Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie
Radar €        9.947,31 Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie
Stichting Zwerfkat Boxtel €       1.000,00 Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie
Stichting Scheve Schup €      10.150,00 Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie
De Rode Rik 2.0 €      15.225,00 Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie
Adviesraad Sociaal Domein €      12.687,50 Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie
Stichting Ouderen Samen €      19.000,00 Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie
Werkgroep kerst- en paasviering Edith Stein Par. €        1.852,00 Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie
Vereniging Weylia Era €       2.200,00 Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie
Stichting Met je hart Den Bosch - Vught €       3.000,00 Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie
Stichting seniorenbus €        7.500,00 Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie

 


Projectsubsidies

Subsidieregister 2019
Aanvrager   Bedrag               
Divers voor project WijkleinBrabant   € 2.016,00
Stichting het andere Atelier voor project "Hoe kijkt autisme"   €  1.611,00
Prins Hendrik voor turnwedstrijd op 12 en 13 januari 2019   €    500,00
Stichting musical Intermezzo in beeld op 22 maart 2019   € 2.500,00
Vught digitaal op 30 maart 2019   €     704,00
Meezingfeest   € 2.500,00
Real Lunet voor Special voetbal team 2019   €     771,00
Real Lunet voor schoolvoetbaltoernooi   €  1.729,00
St Lambertuskerk Midzomeravond 2019   €    700,00
VZ & PV Dommelbaarzen   €  1.892,00
Woonwijze voor mygeneration   € 2.500,00
VVC voor schoolvolleybaltoernooi   € 1.275,00
Dynamic Spanish Summerschool   € 2.500,00
Shakespeare Vught vocaal   € 2.400,00
Elbrimale Musicale    € 2.500,00
Cromvoirtse fanfare   € 2.500,00
Project "Geef je sportkleding een nieuw leven" 2019   €    500,00
Judith Abels voor bevrijdingsrok   € 2.420,00
Vught viert vrijheid    € 1.470,00
Project Uniek sporten kangoeroeloop 2019   € 2.500,00

 

 

 


Budgetsubsidies

Subsidieregister 2019
Aanvrager Bedrag               
Stichting Peuterspeelzaal Vught € 199.221,00
Bibliotheek € 524.580,00
Theater de Speeldoos € 284.145,00
Welzijn Vught € 583.723,00
Stichting Juvans € 576.052,00
MEE € 281.886,00
Stichting Anders Bezig zijn € 179.947,00
Vughterstede Mantelzorg €   25.150,00
VIVENT Wijkverpleegkundige €   41.087,00
Stichting Sportservice Noord-Brabant €  193.684,00

 


Stimuleringssubsidies

Subsidieregister 2019
Aanvrager Bedrag                Programma
Biljartclub de Baarzen €  2.233,00 Ouderen en mensen met een beperking
KansPlus Bossche Ommelanden €  9.015,00 Ouderen en mensen met een beperking
Theatergroep Spring €  2.264,00 Ouderen en mensen met een beperking
Kegelvereniging De Kegeltrappers €  2.264,00 Ouderen en mensen met een beperking
Stichting Door en Voor €  4.529,00 Ouderen en mensen met een beperking
KBO €  4.529,00 Ouderen en mensen met een beperking
Cromvoirt Distelberg €  2.264,00 Ouderen en mensen met een beperking
Dynamic tennis €  2.200,00 Ouderen en mensen met een beperking
Stichting Vier het leven €  2.200,00 Ouderen en mensen met een beperking
BCSV (voorheen BC Smash) €   1.672,00 Sport
Octopus Basketbal €  3.432,00 Sport
VVC volleybal €  5.409,00 Sport
Wolfsbosch tennis € 13.208,00 Sport
Bergenshuizen tennis €  5.403,00 Sport
Woburn tennis €  4.670,00 Sport
Prins Hendrik (turnen)   Sport
Prins Hendrik (atletiek)   Sport
Prins Hendrik (totaal) € 30.881,00 Sport
Zwaluw voetbal € 29.950,00 Sport
Real Lunet voetbal €   7.204,00 Sport
Dommelbaarzen zwemmen €  17.257,00 Sport
Duikvereniging OWSV Ouwerkerk €   1.323,00 Sport
MHCC MOP hockey € 36.691,00 Sport
JCV tafeltennis €    1.399,00 Sport
Goflclub Vught (voorheen MOP Golfvereniging "Ons Buiten") €       278,00 Sport
Stichting Jeugd en Jongerencarnaval €    1.750,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Carnavalsorganisatie Dommelbaorzedurp €    1.750,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
SOCC Kneuters €    3.499,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Stichting Sint Nicolaas het Vughtse Kind €    1.750,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Stichting Koningsdag Vught €    4.771,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Stichting Dorpshuis The Battle Axe (koningsdag en sinterklaasintocht) €    3.499,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Het gilde van St Barbara en St Sebastiaan €    1.750.00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Stichting Jeugdwerk Rozenoord €   17.867,00 Jeugd
Stichting Jeugd Aktief (Jeugdweek) €   10.097,00 Jeugd
Stichting Jeep, Jeugdkring Vught Zuid €    9.649,00 Jeugd
Stichting Scouting Vught Noord €    9.798,00 Jeugd
Stichting Jeugdnatuurwacht €    6.433,00 Jeugd
Cromvoirtse Fanfare €   12.536,00 Amateurkunst
Vughts Mannenkoor €        618,00 Amateurkunst
Zanggroep Evergreen €        618,00 Amateurkunst
Vughtse Zangvereniging Cantare €        618,00 Amateurkunst
Vught Vocaal €        618,00 Amateurkunst
Stichting Musical Intermezzo €        823,00 Amateurkunst
Daylight vocal Group Vught €        609,00 Amateurkunst
Harmonie kunst en vriendschap €    14.841,00 Amateurkunst
All4fun €        600,00 Amateurkunst

 


Waarderingssubsidie

Subsidieregister 2019
Aanvrager Bedrag               
Vughtse zangkoren voor het opzetten van een website € 250,00
Loopschool Wim Akkermans voor Hospice Parunashia  € 250,00
Duurrecord biljarten Rio bar  € 250,00