Subsidieregister

In het subsidieregister staan alle subsidies verstrekt door de gemeente Vught. Dit is het register van 2020.

Budget basissubsidies

Subsidieregister 2020
Aanvrager Bedrag                Subsidieprogramma
Onze Musical €      8.700,00 Buitenschoolse cultuureducatie
MusiCare €   118.362,00 Buitenschoolse cultuureducatie
Stichting Muziek Dans en Musical €   107.000,00 Buitenschoolse cultuureducatie
Plaza Cultura €    158.707,00 Combinatie functionarissen
Harmonie kunst en vriendschap €     12.450,00 HAFA onderwijs
Cromvoirtse Fanfare €      5.500,00 HAFA onderwijs
Stichting Leergeld €     22.537,00 Ondersteuning minima
Stichting voedselbank €       4.779,00 Ondersteuning minima
Jeugdcultuurfonds €       7.312,00 Ondersteuning minima
Jeugdsportfonds €     13.058,00 Ondersteuning minima
Stichting Kids €       5.915,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
St. Leijestroom t.b.v. milieuonderwijs €       5.223,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Vughts museum €     30.000,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Avulo FM, Algemene Vughtse lokale omroep €     62.321,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Nationaal Monument Kamp Vught €     31.397,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
St. erfgoed Vught €     10.000,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Stichting IJsbaan €     10.498,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Dorpshuis The Battle Axe €     20.605,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Open Joodse Huizen €       1.044,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Maurick college €       5.583,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Slachtofferhulp Nederland €       7.044,00 Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie
Nederlandse Rode Kruis Den Bosch €       3.091,00 Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie
Stichting Buddy project Noordoost Brabant €       2.500,00 Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie
Stichting dierenambulance Den Bosch €       2.713,00 Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie
Halt €       8.457,00 Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie
Radar €      10.097,00 Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie
Stichting Zwerfkat Boxtel €       1.500,00 Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie
Stichting Scheve Schup €      10.302,00 Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie
De Rode Rik 2.0 €      15.453,00 Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie
Adviesraad Sociaal Domein €      12.878,00 Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie
Stichting Ouderen Samen €      19.285,00 Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie
Werkgroep kerst- en paasviering Edith Stein Par. €        1.880,00 Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie
Vereniging Weylia Era €       2.233,00 Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie
Stichting Met je hart Den Bosch - Vught €       3.045,00 Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie
Stichting seniorenbus €        7.613,00 Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie

 


Projectsubsidies

Subsidieregister 2020
Aanvrager   Bedrag               
Carnavalsvereniging Dommelbaorzendurp voor project viering Dommelbaorzedurp 66 jaar   € 2.500,00
Vught Klassiek project Kids in concert   €  2.500,00
Verkiezing Dorpsdichter   €    350,00

 


Budgetsubsidies

Subsidieregister 2020
Aanvrager Bedrag               
Stichting Peuterspeelzaal Vught € 192.061,00
Bibliotheek € 532.449,00
Theater de Speeldoos € 204.000,00
Welzijn Vught € 585.960,00
Stichting Farent € 577.811,00
MEE (incl. wijkverpleegkundige) € 317.817,00
Stichting Anders Bezig zijn € 193.392,00
Vughterstede Mantelzorg €   25.898,00
GGD HvB - WijkGGD €   75.276,00
Stichting Sportservice Noord-Brabant €  243.548,00

 


Stimuleringssubsidies

Subsidieregister 2020
Aanvrager Bedrag                Programma
Biljartclub de Baarzen €  2.179,72 Ouderen en mensen met een beperking
KansPlus Bossche Ommelanden €  8.671,76 Ouderen en mensen met een beperking
Theatergroep Spring €  2.210,51 Ouderen en mensen met een beperking
Kegelvereniging De Kegeltrappers €  2.210,51 Ouderen en mensen met een beperking
Stichting Door en Voor €  4.421,97 Ouderen en mensen met een beperking
Belangenvereniging Senioren Vught - voorheen KBO €  4.421,97 Ouderen en mensen met een beperking
Cromvoirt Distelberg €  2.210,51 Ouderen en mensen met een beperking
Dynamic tennis €  2.147,98 Ouderen en mensen met een beperking
Stichting Vier het leven €  2.147,98 Ouderen en mensen met een beperking
Tandemclub Vught €  2.116,24 Ouderen en mensen met een beperking
Biljartvereniging Rio Bar €  2.116,24 Ouderen en mensen met een beperking
BCSV (voorheen BC Smash) €   1.679,00 Sport
Octopus Basketbal €  3.483,00 Sport
VVC volleybal €  5.490,00 Sport
Wolfsbosch tennis € 13.406,00 Sport
Bergenshuizen tennis €  5.484,00 Sport
Woburn tennis €  4.740,00 Sport
Prins Hendrik (totaal; turnen en atletiek) € 31.344,00 Sport
Zwaluw voetbal € 30.399,00 Sport
Real Lunet voetbal €   3.578,00 Sport
Dommelbaarzen zwemmen €  17.516,00 Sport
Duikvereniging OWSV Ouwerkerk €   1.343,00 Sport
MHCC MOP hockey € 37.241,00 Sport
JCV tafeltennis €    1.420,00 Sport
Goflclub Vught (voorheen MOP Golfvereniging "Ons Buiten") €       282,00 Sport
Stichting Jeugd en Jongerencarnaval €    1.776,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Carnavalsorganisatie Dommelbaorzedurp €    1.776,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
SOCC Kneuters €    3.551,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Stichting Sinterklaas Vught €    1.776,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Stichting Koningsdag Vught €    4.771,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Stichting Dorpshuis The Battle Axe (koningsdag en sinterklaasintocht) €    3.551,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Het gilde van St Barbara en St Sebastiaan €    1.776.00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Stichting Jeugdwerk Rozenoord €  18.135,00 Jeugd
Stichting Jeugd Aktief (Jeugdweek) €  10.248,00 Jeugd
Stichting Jeep, Jeugdkring Vught Zuid €    9.794,00 Jeugd
Stichting Scouting Vught Noord €    9.945,00 Jeugd
Stichting Jeugdnatuurwacht €    6.529,00 Jeugd
Cromvoirtse Fanfare €   12.724,00 Amateurkunst
Vughts Mannenkoor €        627,00 Amateurkunst
Zanggroep Evergreen €        627,00 Amateurkunst
Vughtse Zangvereniging Cantare €        627,00 Amateurkunst
Vught Vocaal €        627,00 Amateurkunst
Stichting Musical Intermezzo €        835,00 Amateurkunst
Daylight vocal Group Vught €        618,00 Amateurkunst
Harmonie kunst en vriendschap €    15.064,00 Amateurkunst
All4fun €        609,00 Amateurkunst

 


Waarderingssubsidie

Subsidieregister 2020
Aanvrager Bedrag               
Waarderingssubsidie stalen figuur "Vlucht uit Kamp Vught" € 250,00
Waarderingssubsidie Gedenkplaats Haaren € 250,00
Waarderingssubsidie doorstart Stichting Avondvierdaagse € 250,00
Waarderingssubsidie Stichting MariTon Vught € 250,00
Waarderingssubsidie Stichting Dank voor de Goede Zorg

€ 250,00

Waarderingssubsidie Speelgoedbank € 250,00
Waarderingssubsidie aan te stellen nieuwe Dorpsdichter € 250,00
Waarderingssubsidie t.b.v. inspanning op de Molukken ten tijde van de ramp - Stichting Moluccan Future Foundation €  50,00
Waarderingssubsidie t.b.v. inspanning op de Molukken ten tijde van de ramp -     Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon €  50,00
Waarderingssubsidie t.b.v. inspanning op de Molukken ten tijde van de ramp - Stichting Domiliana €  50,00
Waarderingssubsidie t.b.v. inspanning op de Molukken ten tijde van de ramp - Stichting Gandong €  50,00
Waarderingssubsidie t.b.v. inspanning op de Molukken ten tijde van de ramp - Stichting Titane €  50,00
Waarderingssubsidie garantstelling 25 kg. nootmuskaat en foelie € 250,00