Subsidieregister

In het subsidieregister staan alle subsidies verstrekt door de gemeente Vught. Dit is het register van 2021 ( versie t/m juli 2021)

Budget basissubsidies

Subsidieregister 2021
Aanvrager Bedrag                Subsidieprogramma
Onze Musical €    10.400,00 Buitenschoolse cultuureducatie
MusiCare €    87.370,00 Buitenschoolse cultuureducatie
Stichting Muziek Dans en Musical €   149.460,00 Buitenschoolse cultuureducatie
Harmonie kunst en vriendschap €     12.637,00 HAFA onderwijs
Cromvoirtse Fanfare €      5.583,00 HAFA onderwijs
Stichting Leergeld €     27.059,00 Ondersteuning minima
Stichting voedselbank €       9.713,00 Ondersteuning minima
Jeugdcultuurfonds €       8.779,00 Ondersteuning minima
Jeugdsportfonds €     15.678,00 Ondersteuning minima
Stichting Kids €       6.004,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
St. Talentis t.b.v. milieuonderwijs €       5.301,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Vughts museum €     30.000,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Nationaal Monument Kamp Vught €     31.868,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
St. erfgoed Vught €     10.000,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Stichting IJsbaan €     12.604,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Dorpshuis The Battle Axe €     20.914,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Open Joodse Huizen €       1.060,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Maurick college €       5.583,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Lambertuspodium €          950,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Slachtofferhulp Nederland €        7.150,00 Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie
Nederlandse Rode Kruis Den Bosch €        3.137,00 Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie
Stichting Buddy project Noordoost Brabant €        2.500,00 Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie
Stichting dierenambulance Den Bosch €        2.754,00 Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie
Halt €      10.528,00 Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie
Radar €      12.024,00 Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie
Stichting Scheve Schup €      10.000,00 Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie
De Rode Rik 2.0 €      15.000,00 Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie
Adviesraad Sociaal Domein €       13.071,00 Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie
Stichting Ouderen Samen €       19.285,00 Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie
Werkgroep kerst- en paasviering Edith Stein Par. €        1.908,00 Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie
Vereniging Weylia Era €        1.000,00 Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie
Stichting Met je hart Den Bosch - Vught €       3.000,00 Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie
Stichting seniorenbus €      10.000,00 Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie
Stichting Vughterstede (geheugencafé) €        9.500,00 Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie
Avondvierdaagse Vught €           400,00 Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie

 


Projectsubsidies

Subsidieregister 2021
Aanvrager   Bedrag               
Reinier van Arkel - In beweging met Autisme   € 1.432,00
SamenSpel   €    750,00
35-jarig bestaan Tandemclub Vught   €    930,00
Boek 90-jarig bestaan Zwaluw VFC   €    500,00
NBR-Live   €    175,00
St. Epic Youth   € 2.500,00
St. Natuurprojecten Liempde   €    500,00
Tidalmedia   € 1.500,00
Stichting Pavadita   € 2.500,00
M. Parinussa / Lunetten Zomer 2021   € 1.360,00
Erwin van Sterkenburg/Educatie jeugd carnaval    € 1.500,00
St. Archeologie Bouwhistorie Cultuur   €   500,00
50-jarig bestaan Schaakvereniging De Vughtse Toren    € 2.250,00

 


Budgetsubsidies

Subsidieregister 2021
Aanvrager Bedrag               
Bibliotheek € 562.534,00
Welzijn Vught € 732.129,00
Stichting Farent € 401.063,00
MEE (incl. wijkverpleegkundige) € 314.543,00
Stichting Anders Bezig zijn € 191.400,00
Vughterstede Mantelzorg €   31.328,00
Plaza Cultura €  162.748,00
Stichting Sportservice Noord-Brabant €  257.619,00

 


Stimuleringssubsidies

Subsidieregister 2021
Aanvrager Bedrag                Programma
Biljartclub de Baarzen €  2.300,00 Ouderen en mensen met een beperking
KansPlus Bossche Ommelanden €  9.288,00 Ouderen en mensen met een beperking
Theatergroep Spring €  2.332,00 Ouderen en mensen met een beperking
Stichting Door en Voor €  4.666,00 Ouderen en mensen met een beperking
Belangenvereniging Senioren Vught - voorheen KBO €  4.666,00 Ouderen en mensen met een beperking
Cromvoirt Distelberg €  2.332,00 Ouderen en mensen met een beperking
Dynamic tennis €  2.266,00 Ouderen en mensen met een beperking
Stichting Vier het leven €  2.266,00 Ouderen en mensen met een beperking
Tandemclub Vught €  2.233,00 Ouderen en mensen met een beperking
Biljartvereniging Rio Bar €  2.233,00 Ouderen en mensen met een beperking
BCSV (voorheen BC Smash) €   1.72200 Sport
Octopus Basketbal €  3.535,00 Sport
VVC volleybal €  5.572,00 Sport
Wolfsbosch tennis € 13.607,00 Sport
Bergenshuizen tennis €  5.566,00 Sport
Woburn tennis €  4.811,00 Sport
Prins Hendrik (totaal; turnen en atletiek) € 31.814,00 Sport
Zwaluw voetbal € 30.855,00 Sport
Real Lunet voetbal €   4.187,00 Sport
Duikvereniging OWSV Ouwerkerk €   1.363,00 Sport
MHCC MOP hockey € 37.800,00 Sport
JCV tafeltennis €    1.441,00 Sport
Dommelbaarzen zwemmen €  12.500,00 Sport
Goflclub Vught (voorheen MOP Golfvereniging "Ons Buiten") €      286,00 Sport
Stichting Jeugd en Jongerencarnaval €    1.803,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Carnavalsorganisatie Dommelbaorzedurp €    1.803,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
SOCC Kneuters €    3.604,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Stichting Sinterklaas Vught €    1.803,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Stichting Koningsdag Vught €    4.916,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Stichting Dorpshuis The Battle Axe (koningsdag en sinterklaasintocht) €    3.604,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Het gilde van St Barbara en St Sebastiaan €    1.803.00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Stichting Bestuursorganen Elzenburg €   13.600,00 Jeugd
Stichting Jeugdwerk Rozenoord €  18.407,00 Jeugd
Stichting Jeugd Aktief (Jeugdweek) €  10.402,00 Jeugd
Stichting Jeep, Jeugdkring Vught Zuid €    9.941,00 Jeugd
Stichting Scouting Vught Noord €   10.094,00 Jeugd
Scouting prins willem van oranje €     2.890,00 Jeugd
Stichting Jeugdnatuurwacht €    6.627,00 Jeugd
Cromvoirtse Fanfare €   12.915,00 Amateurkunst
Vughts Mannenkoor €        636,00 Amateurkunst
Zanggroep Evergreen €        636,00 Amateurkunst
Vughtse Zangvereniging Cantare €        636,00 Amateurkunst
Vught Vocaal €        636,00 Amateurkunst
Stichting Musical Intermezzo €        848,00 Amateurkunst
Daylight vocal Group Vught €        627,00 Amateurkunst
Harmonie kunst en vriendschap €    15.290,00 Amateurkunst
All4fun €        618,00 Amateurkunst

 


Waarderingssubsidies Helvoirt

Subsidieregister 2021
Aanvrager Bedrag               
Turnvereniging Animo € 1.475,00
Badmintonclub Shuttle €    875,00
Helvoirtse Tennisvereniging €  2.037,50
Leijeruiters €  1.062,50
Stichting Comité Helvoirt €  3.735,00
Muziekvereniging Kunst Adelt & Harmonie en Fanfare Kunst Adelt €  6.960,00
EHBO Sint Lucas €      797,00
Stichting 6 minuten zone €     900,00
Stichting Kindervakantieweek Helvoirt €  2.343,50
Stichting LEFH €  2.970,00
Buurtbus Helvoirt €    700,00
Stichting Ontmoetingsdag Helvoirt €    500,00
Stichting Welzijn Ouderen Helvoirt (SWOGH) €  7.612,50