Subsidieregister

In het subsidieregister staan alle subsidies verstrekt door de gemeente Vught. Dit is het register van 2018.

Budget basissubsidies

Subsidieregister 2017 / 2018
Aanvrager Bedrag                Subsidieprogramma
Onze Musical €   6.667,00 Buitenschoolse cultuureducatie
Stars on stage €  190.432,00 Buitenschoolse cultuureducatie
MusiCare €   28.902,00 Buitenschoolse cultuureducatie
Harmonie kunst en vriendschap €   12.500,00 Buitenschoolse cultuureducatie
Cromvoirtse Fanfare €     4.750,00 Buitenschoolse cultuureducatie
Skipos inzake Plaza cultura €    116.615,00 Buitenschoolse cultuureducatie
Stichting Leergeld €    21.875,90 Ondersteuning minima
Stichting voedselbank €     4.639,00 Ondersteuning minima
Jeugdcultuurfonds €     7.098,00 Ondersteuning minima
Jeugdsportfonds €   12.675,00  Ondersteuning minima
EHBO vereniging Vught Cromvoirt €    2.500,00 Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie
Nederlandse Rode Kruis Den Bosch €    3.000,00 Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie
Stichting Buddy project Noordoost Brabant €    2.665,00 Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie
Stichting dierenambulance Den Bosch €     2.633,46 Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie
Halt €     8.208,75 Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie
Slachtofferhulp Nederland €     6.837,24 Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie
Radar €     9.800,31 Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie
Stichting Kids €     5.741,27 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
St. Leijestroom €     5.070,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Vughts museum €    22.000,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Avulo FM, Algemene Vughtse lokale omroep €    60.693,80 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Nationaal Monument Kamp Vught €    30.475,87 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Stichting IJsbaan €    10.190,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Dorpshuis The Battle Axe €    20.000,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Open Joodse Huizen €      1.014,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Stichting Scheve Schup €    10.000,00 Maatschappelijk ondersteuning en maatschappelijke participatie 
De Rode Rik 2.0 €    15.000,00 Maatschappelijk ondersteuning en maatschappelijke participatie 
Adviesraad Sociaal Domein €    12.500,00 Maatschappelijk ondersteuning en maatschappelijke participatie 
Werkgroep toegankelijk Vught €     1.500,00 Maatschappelijk ondersteuning en maatschappelijke participatie 
Stichting Ouderen Samen €    17.500,00 Maatschappelijk ondersteuning en maatschappelijke participatie 
Werkgroep kerst- en paasviering Edith Stein Par. €     1.825,20 Maatschappelijk ondersteuning en maatschappelijke participatie 
Vereniging Weylia Era €     2.500,00 Maatschappelijk ondersteuning en maatschappelijke participatie 
Stichting Met je hart Den Bosch-Vught €     2.350,00 Maatschappelijk ondersteuning en maatschappelijke participatie 
Stichting seniorenbus €     6.500,00 Maatschappelijk ondersteuning en maatschappelijke participatie

 


Projectsubsidies

Subsidieregister 2018
Aanvrager Bedrag               
Stichting ijsbaan voor project ter band ter ijs en in de sneeuw € 2.500,00
Projectsubsidie stichting Aladdin voor project Wishlink 2018 € 2.500,00
Projectsubsidie Stichting Moluks Historisch Museum voor project Mahina - Een ode aan de vrouw €    650,00
Projectsubsidie voor activiteiten Stichting Jeugdwerk voor 50-jarig bestaan  € 2.500,00
Projectsubsidie VVC Vughtse Volleybal Combinatie ter ere van 50-jarig bestaan € 2.500,00
Mannenkoren Den Bosch / Vughts mannenkoor €    500,00
Projectsubsidie Orkest Toermalijn voor jubileumconcert  €  1.000,00
Projectsubsidie Actief bezig Bus voor project Beleef de Fiets €  1.763,00
Projectsubsidie centrummanagement Vught voor project Welkom aan DePetrus 2018 € 2.500,00
Projectsubsidie Maurick college voor Herdenkingsconcert Kindertransporten / Requiem €    850,00
Projectsubsidie Vughtse Mixed Hockey en Cricketclub €    350,00
Projectsubsidie muziektheatergroep vrouwen van Vught fort Isabella 2018 € 2.500,00
Projectsubsidie Engelentafel kerst 2018 €  1.225,00
Projectsubsidie Harmonie kunst en vriendschap Vught voor muzikale proeverij €  1.250,00
Projectsubsidie 100 jaar Isabellakazerne €  1.500,00

 


Budgetsubsidies

Subsidieregister 2018
Aanvrager Bedrag               
Stichting Peuterspeelzaal Vught € 216.476,00
Bibliotheek € 527.040,00
Theater de Speeldoos € 358.910,00
Welzijn Divers € 575.097,00
Stichting Juvans € 573.548,00
MEE € 277.720,00
Stichting Anders Bezig zijn € 150.943,00
Vughterstede Mantelzorg €   39.270,00
VIVENT Wijkverpleegkundige €   40.480,00
GGD Hart voor Brabant iz Wijk GGD €    77.571,00
Stichting Sportservice Noord-Brabant €  179.249,00

 


Stimuleringssubsidies

Subsidieregister 2018
Aanvrager Bedrag                Programma
Biljartclub de Baarzen €  2.200,00 Ouderen en mensen met een beperking
KansPlus Bossche Ommelanden €   8.881,60 Ouderen en mensen met een beperking
Theatergroep Spring €   2.230,80 Ouderen en mensen met een beperking
Kegelvereniging De Kegeltrappers €   2.230,80 Ouderen en mensen met een beperking
Stichting Door en Voor €   4.461,60 Ouderen en mensen met een beperking
KBO €   4.461,60 Ouderen en mensen met een beperking
Cromvoirt Distelberg €   2.230,80 Ouderen en mensen met een beperking
Meer bewegen voor ouderen (Vivent) €   5.070,00 Sport
BCSV (voorheen BC Smash) €   1.647,75 Sport
Octopus Basketbal €   3.381,69 Sport
VVC volleybal €   5.328,57 Sport
Wolfsbosch tennis €  13.013,00 Sport
Bergenshuizen tennis €   5.323,50 Sport
Woburn tennis €   4.601,03 Sport
Prins Hendrik (totaal) € 30.425,07 Sport
Zwaluw voetbal € 29.507,40 Sport
Real Lunet voetbal €   7.098,00 Sport
Dommelbaarzen zwemmen € 17.002,25 Sport
Duikvereniging OWSV Ouwerkerk €   1.302,99 Sport
MHCC MOP hockey € 36.149,10 Sport
JCV tafeltennis €   1.379,04 Sport
Goflclub Vught (voorheen MOP Golfvereniging "Ons Buiten") €      273,78 Sport
Stichting Jeugd en Jongerencarnaval €   1.723,80 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Carnavalsorganisatie Dommelbaorzedurp €   1.723,80 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
SOCC Kneuters €   3.447,60 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Stichting Sint Nicolaas het Vughtse Kind €   1.723,80 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Stichting Koningsdag Vught €   4.700,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Stichting Dorpshuis The Battle Axe (koningsdag en sinterklaasintocht) €   3.447,60 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Het gilde van St Barbara en St Sebastiaan €   1.723,80 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
SOJJV Open Jeugd en Jongerenwerk Vught € 10.140,00 Jeugd
Stichting Jeugdwerk Rozenoord € 17.603,04 Jeugd
Stichting Jeugd Aktief (Jeugdweek) €  9.947,30 Jeugd
Stichting Jeep, Jeugdkring Vught Zuid €  9.506,25 Jeugd
Stichting Scouting Vught Noord €  9.653,28 Jeugd
Stichting Jeugdnatuurwacht €  6.337,50 Jeugd
Cromvoirtse Fanfare € 12.350,52 Amateurkunst
Vughts Mannenkoor €     608,40 Amateurkunst
Zanggroep Evergreen €     608,40 Amateurkunst
Vughtse Zangvereniging Cantare €     608,40 Amateurkunst
Vught Vocaal €     608,40 Amateurkunst
Stichting Musical Intermezzo €     811,20 Amateurkunst
Daylight vocal Group Vught €     600,00 Amateurkunst
Harmonie kunst en vriendschap € 14.621,88 Amateurkunst

 


Waarderingssubsidie

Subsidieregister 2018
Aanvrager Bedrag               
Waarderingssubsidie St. Lambertuskoor € 250,00
Waarderingssubsidie Cantamus Corde € 250,00
Waarderingssubsidie carnavalsorganisatie Dommelbaorzendurp € 250,00
Waarderingssubsidie Sachsenhausen TV73 € 250,00
Waarderingssubsidie voor vervoer landelijke Molukse Ouderendag € 250,00
Waarderingssubsidie duurrecord biljarten voor Stichting MariThon € 250,00