Taxatieverslag WOZ

De gemeente stelt elk jaar de waarde van alle onroerende zaken vast. Staat uw naam op het aanslagbiljet onroerendezaakbelasting? Dan kunt u het taxatieverslag en aanslagbiljet opvragen. De peildatum van de waarde van uw woning is 1 januari van het jaar daarvoor.

Goed om te weten

WOZ-waarde

Hebt u de WOZ-waarde nodig voor uw aangifte inkomstenbelasting? Vraag deze dan op via WOZ Waardeloketexterne-link-icoon

Op het WOZ waardeloket staan de WOZ-waarden van alle woningen in Nederland. Ook staan er de gebruiksoppervlakte, bouwjaar en de gebouwen met een kaart en luchtfoto op deze site.