Taxatieverslag WOZ

De gemeente stelt elk jaar de waarde van alle onroerende zaken vast. Staat uw naam op het aanslagbiljet onroerendezaakbelasting? Dan kunt u het taxatieverslag en aanslagbiljet online opvragen. Voor de onroerendezaakbelasting 2021 wordt de waarde van uw pand op de peildatum 1 januari 2020 gebruikt.

Het taxatieverslag 2020 van een onroerende zaak in Helvoirt vraagt u op bij gemeente Oisterwijk. Uw gegevens van 2020 zijn opgeslagen in het archief van het oude gemeente Haaren. Deze zijn overgedragen aan gemeente Oisterwijk. 

WOZ-waarde

Op de WOZ waardeloket site staan de WOZ-waarden van alle woningen in Nederland. Naast de WOZ-waarden staan ook de gebruiksoppervlakte, bouwjaar en de gebouwen met een kaart en luchtfoto op deze site.