Taxatieverslag WOZ

De gemeente stelt elk jaar de waarde van alle onroerende zaken vast. Staat uw naam op het aanslagbiljet onroerendezaakbelasting? Dan kunt u het taxatieverslag en aanslagbiljet opvragen. De peildatum van de waarde van uw woning is 1 januari van het jaar daarvoor.

Goed om te weten

WOZ-waarde

Hebt u de WOZ-waarde nodig voor uw aangifte inkomstenbelasting? Vraag deze dan op via WOZ Waardeloket

Op het WOZ waardeloket staan de WOZ-waarden van alle woningen in Nederland. Ook staan er de gebruiksoppervlakte, bouwjaar en de gebouwen met een kaart en luchtfoto op deze site.

Betaling aanslag gemeentelijke belastingen

Het is mogelijk dat u problemen ervaart bij de betaling van uw aanslag gemeentelijke heffingen 2022. In een beperkt aantal gevallen blijkt het betalingskenmerk op het aanslagbiljet niet juist te zijn.

Lukt uw betaling niet, zet dan uw aanslagnummer in de omschrijving. Als u nu opnieuw probeert te betalen, zult u zien dat de betaling slaagt.

Let op! Het rekeningnummer van de gemeente Vught voor betaling van gemeentelijke belastingen is gewijzigd naar NL47 BNGH 0285 1842 61.

Hebt u al betaald via het oude rekeningnummer? Geen probleem. Dat lossen we op.

Hebt u nog niet betaald? Gebruik dan bij voorkeur het nieuwe rekening nummer.

Excuses voor het ongemak en hartelijk dank voor uw medewerking.