Taxatieverslag WOZ

De gemeente stelt elk jaar de waarde van alle onroerende zaken vast. Staat uw naam op het aanslagbiljet onroerendezaakbelasting? Dan kunt u het taxatieverslag en aanslagbiljet online opvragen.

Voor de onroerendezaakbelasting 2020 wordt de waarde van uw pand op de peildatum 1 januari 2019 gebruikt.

Aanvragen met Digid

WOZ-waarde

Op de WOZ waardeloket site staan de WOZ-waarden van alle woningen in Nederland. Naast de WOZ-waarden staan ook de gebruiksoppervlakte, bouwjaar en de gebouwen met een kaart en luchtfoto op deze site.