Tegemoetkoming peuteropvang

Mensen die nu geen recht hebben op een tegemoetkoming van de kinderopvangtoeslag van het Rijk, kunnen mogelijk tegemoetkoming krijgen van de gemeente

Goed om te weten

Voor wie

  • Uw peuter is 2-4 jaar en heeft een briefje van de jeugdarts van de GGD dat peuteropvang en/of voor- en vroegschoolse educatie (VVE) nodig is 
  • Hebt u recht op kinderopvangtoeslag van het Rijk, dan komt u niet in aanmerking voor tegemoetkoming peuteropvang van de gemeente

Wat draagt de gemeente bij

  • De gemeente betaalt vanaf 2021 een tegemoetkoming. Zelf betaalt u nog een bijdrage, afhankelijk van uw inkomen
  • Wij houden rekening met het maximale tarief per uur, zoals ook de belastingdienst dat doet. Dat is € 8,46 per uur  
  • Rekent uw kinderopvangorganisatie een hoger uurtarief? Dan betaalt u zelf de kosten die boven het vastgestelde bedrag van € 8,46 uitkomen

Belangrijk om te weten

  • De tegemoetkoming betalen wij uit aan de kinderopvangorganisatie. U krijgt van de kinderopvangorganisatie elke maand een rekening voor uw eigen bijdrage
  • Uitzondering zijn de inwoners van Helvoirt, zij vallen (voorlopig) nog in de oude regeling van gemeente Haaren. De bijdrage betalen wij aan de ouders. U krijgt dan de volledige rekening van de kinderopvangorganisatie 

Hebt u nog vragen?

  • Neem dan contact op met de gemeente Vught tel.: 073 65 80 680