Ter inzage: aanvraag omgevingsvergunning en ontwerpbeschikking Hart van de Baarzen

30 mei 2024
Algemeen

Woonstichting Charlotte van Beuningen heeft op 6 oktober 2023 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van 54 appartementen en een cluster van 28 bergingen. De aanvraag gaat over de locatie 'hoek Hertoglaan en Van Sasse van Ysseltstraat' in Vught.

Vanaf 1 juni kunt u de aanvraag en de bijbehorende stukken gedurende zes weken, tot en met 12 juli, inzien op deze websiteexterne-link-icoon. Bent u het niet eens met de ontwerpbeschikking, dan kunt u tijdens de inzagetermijn een zienswijze tegen de beschikking indienen.