Terugblik Open Vughtse Spreektafels over grootschalige opwek van zonne- en windenergie

13 juni 2024
Raad

Met zestien aanmeldingen kwamen inwoners en organisaties op 23 mei jl. samen om hun inzichten te delen met raads- en burgerleden en te discussiëren over de grootschalige opwek van zonne- en windenergie in Vught. De dialogen aan tafels waren constructief en verhelderend.

Besluitvorming na de zomer

De Open Vughtse Spreektafel bied  bood inwoners en organisaties de kans om rechtstreeks in gesprek te gaan met raads- en burgerleden. Op 23 mei jl. ging  het over  grootschalige opwek van zonne- en windenergie. Het was een avond waar ideeën, tips en zorgen vrijelijk gedeeld konden worden, zonder dat er directe besluiten werden genomen. De fracties nemen de ideeën en inzichten mee in hun standpuntbepaling. Naar verwachting wordt de gemeenteraad na de zomer gevraagd een besluit te nemen.