Toegekende subsidies

In het subsidieregister staan alle subsidies verstrekt door de gemeente Vught.

Subsidieregister 2022

Budget-basissubsidies

Aanvrager Bedrag                Subsidieprogramma
Onze Musical € 10.556,00 Buitenschoolse cultuureducatie
MusiCare € 88.681,00 Buitenschoolse cultuureducatie
Stichting Muziek Dans en Musical € 151.702,00 Buitenschoolse cultuureducatie
Harmonie kunst en vriendschap € 10.200,00 HAFA onderwijs
Cromvoirtse Fanfare € 3.000,00 HAFA onderwijs
Stichting Leergeld € 27.465,00 Ondersteuning minima
Stichting voedselbank € 9.859,00 Ondersteuning minima
Jeugdcultuurfonds € 8.911,00 Ondersteuning minima
Jeugdsportfonds € 15.913,00 Ondersteuning minima
Stichting Kids € 6.094,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
St. Talentis t.b.v. milieuonderwijs € 5.381,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Vughts museum € 30.907,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Nationaal Monument Kamp Vught € 32.346,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
St. erfgoed Vught € 10.150,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Stichting IJsbaan € 12.793,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Dorpshuis The Battle Axe € 21.228,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Open Joodse Huizen € 1.076,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Maurick college € 5.752,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Lambertuspodium € 964,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Slachtofferhulp Nederland € 7.257,00 Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie
Nederlandse Rode Kruis Den Bosch € 3.184,00 Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie
Stichting Buddy project Noordoost Brabant € 2.500,00 Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie
Stichting dierenambulance Den Bosch € 3.251,00 Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie
Halt € 10.528,00 Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie
Radar € 12.204,00 Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie
Stichting Scheve Schup € 10.614,00 Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie
De Rode Rik 2.0 € 15.225,00 Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie
Stichting Ouderen Samen € 19.574,00 Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie
Werkgroep kerst- en paasviering Edith Stein Par. € 1.937,00 Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie
     
Stichting Met je hart Den Bosch - Vught € 3.000,00 Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie
Stichting seniorenbus €11.000,00 Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie
Stichting Vughterstede (geheugencafé) € 10.658,00 Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie
Avondvierdaagse Vught €     406,00 Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie
Zorgoppas € 25.363,00 Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie
Ypse € 22.180,00 Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie

Projectsubsidies

Aanvrager   Bedrag               
Helvoirt Keiespellers   € 2.500,00
St. Epic Youth   €  2.500,00
VFC Zwaluw   € 1.350,00
St. Theaterwerkplaats Novalis   € 2.500,00
Bureau Onbeperkte zaken   € 2.500,00
Fotoproject KNIL   € 2.500,00
Projectkoor Brabant/Matthäus Passion in Helvoirt   € 2.500,00
Fotoboek Historie Carnaval van Helvoirt   €    500,00
Geheugencafé/voorstelling 'je kunt mij gerust een geheim vertellen'   € 1.500,00
Voetbalvereniging Helvoirt / Clubkadercoaching   € 2.500,00
Jongerentalentenprogramma 2022 / Prijsvraag beste project Vught, Helvoirt, Cromvoirt   € 2.000,00
Stichting Ties & Fien du Carnavale / Ties & Fien App detective   € 1.500,00

Budgetsubsidies

Aanvrager Bedrag               
St. Huis 73 - Bibliotheek € 638.594,00
Stichting Farent - Welzijn Vught € 743.111,00
MEE (incl. wijkverpleegkundige) € 286.250,00
Stichting Anders Bezig zijn € 221.095,00
Plaza Cultura € 200.039,00
Stichting Sportservice Noord-Brabant € 261.483,00
Farent - Algemeen Maatschappelijk Werk € 370.502,00
Farent - Budgetcoach €   46.355,00
Vivent €   39.440,00

Stimuleringssubsidies

Aanvrager Bedrag                Programma
Biljartclub de Baarzen € 2.335,00 Ouderen en mensen met een beperking
KansPlus Bossche Ommelanden € 9.427,00 Ouderen en mensen met een beperking
Theatergroep Spring € 2.367,00 Ouderen en mensen met een beperking
Stichting Door en Voor € 4.736,00 Ouderen en mensen met een beperking
Belangenvereniging Senioren Vught - voorheen KBO € 4.736,00 Ouderen en mensen met een beperking
Cromvoirt Distelberg € 2.367,00 Ouderen en mensen met een beperking
Dynamic tennis € 2.300,00 Ouderen en mensen met een beperking
Stichting Vier het leven € 2.300,00 Ouderen en mensen met een beperking
Tandemclub Vught € 2.266,00 Ouderen en mensen met een beperking
Biljartvereniging Rio Bar € 2.266,00 Ouderen en mensen met een beperking
BCSV (voorheen BC Smash) € 1.74800 Sport
Octopus Basketbal € 3.588,00 Sport
VVC volleybal € 5.656,00 Sport
Wolfsbosch tennis € 13.811,00 Sport
Bergenshuizen tennis € 5.649,00 Sport
Woburn tennis € 4.883,00 Sport
Prins Hendrik (totaal; turnen en atletiek) € 32.291,00 Sport
Zwaluw voetbal € 31.318,00 Sport
Real Lunet voetbal €  4.187,00 Sport
Duikvereniging OWSV Ouwerkerk € 1.383,00 Sport
MHCC MOP hockey € 38.367,00 Sport
JCV tafeltennis € 1.463,00 Sport
Dommelbaarzen zwemmen € 7.500,00 Sport
Goflclub Vught (voorheen MOP Golfvereniging "Ons Buiten") € 290,00 Sport
Stichting Jeugd en Jongerencarnaval € 1.830,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Carnavalsorganisatie Dommelbaorzedurp € 1.830,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
SOCC Kneuters € 3.658,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Stichting Sinterklaas Vught € 1.830,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Stichting Koningsdag Vught € 4.990,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Stichting Dorpshuis The Battle Axe (koningsdag en sinterklaasintocht) € 3.658,00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Het gilde van St Barbara en St Sebastiaan € 1.830.00 Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Stichting Bestuursorganen Elzenburg € 13.804,00 Jeugd
Stichting Jeugdwerk Rozenoord € 18.683,00 Jeugd
Stichting Jeugd Aktief (Jeugdweek) € 10.558,00 Jeugd
Stichting Jeep, Jeugdkring Vught Zuid € 10.090,00 Jeugd
Stichting Scouting Vught Noord € 10.245,00 Jeugd
Scouting Prins Willem van Oranje €  4.335,00 Jeugd
Stichting Jeugdnatuurwacht €  6.726,00 Jeugd
Cromvoirtse Fanfare € 13.109,00 Amateurkunst
Vughts Mannenkoor € 646,00 Amateurkunst
Vught Vocaal €  646,00 Amateurkunst
Stichting Musical Intermezzo € 861,00 Amateurkunst
Daylight vocal Group Vught € 636,00 Amateurkunst
Harmonie kunst en vriendschap € 15.519,00 Amateurkunst
All4fun € 627,00 Amateurkunst

Waarderingssubsidies Helvoirt

Aanvrager Bedrag               
Badmintonclub Shuttle € 875,00
Helvoirtse Tennisvereniging € 2.037,50
Leijeruiters € 1.062,50
Stichting Comité Helvoirt € 3.735,00
Muziekvereniging Kunst Adelt & Harmonie en Fanfare Kunst Adelt € 6.960,00
EHBO Sint Lucas € 797,00
Stichting 6 minuten zone € 900,00
Stichting Kindervakantieweek Helvoirt € 2.343,50
Stichting LEFH € 2.970,00
Buurtbus Helvoirt € 700,00
Stichting Ontmoetingsdag Helvoirt € 500,00
Stichting Welzijn Ouderen Helvoirt (SWOGH) € 7.612,50