Ton van der Vossen (fractievoorzitter)

Portefeuille

  • Vluchtelingen/statushouders
  • Rijksinfrastructuur 
  • Energiebeleid
  • Openbare orde & veiligheid
  • Burgerparticipatie/vernieuwing
  • Verbonden partijen: Stadsgewest, Veiligheidsregio, Regio Noordoost Brabant 

Nevenfuncties

  • Bestuurslid, Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (onbezoldigd)
  • Bestuurslid, Vrienden van de Robert Coppesstichting (onbezoldigd)
  • Penningmeester, GroenLinks Vught (onbezoldigd)
  • Bestuurslid en q.q. manager kringloopwinkel, Vincentius Vught (onbezoldigd)

Omgang met geschenken en uitnodigingen

geen