Twee nieuwe Boa's in de gemeente Vught

Publicatiedatum: 
1 dec 2020
Bent u ze al tegengekomen? Sinds kort hebben we in de gemeente Vught twee nieuwe Boa’s: Marwa Korch en Johan Neggers. Twee vaste gezichten die 48 uur aanwezig zijn in de gemeente Vught. Een verdubbeling van de uren als we kijken naar voorgaande jaren. Marwa en Johan stellen zichzelf voor.

Marwa: ‘Ik loop elke dag met een glimlach door de gemeente Vught.’

Waarom ben je Boa geworden?

Marwa (21 jaar): ‘Ik wist lange tijd niet wat ik wilde worden. Uiteindelijk koos ik voor de HTV-opleiding (Handhaving, Toezicht & Veiligheid) en ronde deze met succes af.’

Johan (60 jaar): ‘Ik ben een gepensioneerd beroepsmilitair en heb altijd een dienstbaar beroep uitgeoefend. Met mijn 59 jaar vond ik het nog te vroeg om volledig te stoppen met werken. Ik heb de cursussen Buitengewoon Opsporingsambtenaar en Drank- en Horecawetgeving gevolgd.

Wat vind jij belangrijk?

Marwa: ‘Heel veel mensen hebben een vooroordeel over de Boa’s, terwijl wij het beste met iedereen voor hebben. Ik wil het imago dat wij, als Boa’s hebben, veranderen. Ik wil laten zien dat wij er juist voor de burgers zijn en dat wij een fijne sfeer binnen de gemeente willen creëren.’ Johan vervolgt: ‘Ik wil vooral in gesprek gaan met de jeugd en hen tips en tools geven om zaken van een andere (onze) kant te bekijken en daar gevolg aan te geven.’ Marwa: ‘Zichtbaarheid voor de inwoners is ook heel belangrijk. Daarom lopen wij vaak door het centrum. Zo kunnen we mensen aanspreken wanneer dat nodig is. En kunnen zij ons vragen stellen als daar behoefte aan is.’

Wat vinden bewoners van jullie?

Marwa: ‘De meningen van mensen met betrekking tot de komst van nieuwe boa’s zijn enorm verschillend in Vught. De een vindt het heerlijk dat er eindelijk handhavers binnen de gemeente zijn en een ander heeft het liever niet. Al met al probeer ik er altijd positief in te staan.’ Johan:’ Wat ik merk, is dat mensen, die zelf veel overlast ervaren, het fantastisch vinden wat wij doen. Anderen, die zelf een overtreding maken, voelen zich juist op hun vingers getikt.’ Marwa: ‘Met wat tijd en geduld creëren we vanzelf een band met de burgers.’

En nu in coronatijd?

Marwa: ‘In deze bijzondere tijd merken we wel dat mensen soms feller zijn in hun reactie naar ons toe. Er zijn veel maatregelen waardoor mensen dingen moeten laten. Dit betekent dat wij oplettender moeten zijn en mensen moeten wijzen wat wel mag en wat niet.’ ‘Inderdaad’, beaamt Johan. ‘Ik merk dat vooral de jeugd niet al te positief reageert. Die doen hun dingetjes nu in veel te grote groepen en daar vinden wij wat van. Dat wordt als ‘niet leuk’ ervaren.’ ‘Maar, dat is juist onze taak. Mensen wijzen op bepaalde handelingen die niet correct zijn.’, aldus Marwa.

Je beste wapen is je mond

‘Je boodschap op een rustige en duidelijke manier uitleggen, wordt gewaardeerd. Maar ik laat niet over mij heen lopen.’, glimlacht Marwa. ‘Als je op een respectvolle manier met iemand praat, dan krijg je dat in de meeste gevallen ook terug.‘ Johan: ‘Toch niet altijd. Zo sprak ik iemand aan in een bocht op de grote parkeerplaats aan het Moleneindplein. Ik zei: ‘Meneer, u staat een beetje hinderlijk hier. Zou u gewoon even een parkeervak willen zoeken?’ Zijn antwoord was: ‘Ja, dat kan ik. Maar u kunt dit toch ook gewoon wat vriendelijker vragen?’.

Tip aan bewoners

Johan: ‘Heb meer verdraagzaamheid en probeer er samen uit te komen. Luister naar elkaars argumenten en probeer je eens in te leven in de gedachtengang van een ander.’ Marwa: ‘En mocht een Boa je aanspreken, wacht dan het gesprek rustig af. Probeer al je vooroordelen weg te drukken en luister eerst goed naar wat er gezegd wordt. En als laatste wil ik nog even zeggen: laten we goed op elkaar letten en goed voor elkaar zijn. Alleen samen krijgen we corona onder controle.’