Uitbreiding huisvesting scholen 'Het Kwartier'.

14 juni 2022
Algemeen

In Het Kwartier in Vught Noord zitten de basisscholen De Koningslinde, Het Molenven en peuter- en kinderopvang Partou. Door de forse groei van het aantal leerlingen is er al langere tijd een tekort aan goede, structurele huisvesting. In de afgelopen jaren is dat opgelost met tijdelijke klaslokalen. De gemeente is wettelijk verplicht om te zorgen voor voldoende permanente onderwijshuisvesting. We moeten dus ergens gaan bij bouwen. Er zijn verschillende locaties mogelijk waar de nieuwbouw kan komen. Het college van burgemeester en wethouders heeft zijn voorkeur uitgesproken om twee mogelijke locaties verder uit te werken. Op 21 juli neemt de gemeenteraad hier een besluit over.

De gemeente heeft twee voorwaarden gesteld aan de nieuwbouw. De eerste is dat de gemeente de ondergrond in bezit moet hebben en de tweede is dat de afstand tussen de nieuwe school en de gymzaal van Het Kwartier niet meer mag zijn dan 800 meter. Deze voorwaarden voorkomen dat er een (langdurig) proces tot aankoop van de grond nodig is en dat er (ook) bij de nieuwe school een gymzaal gebouwd moet worden.

Locaties

Aan de hand van een eerste onderzoek, een zogenaamde QuickScan, zijn er drie mogelijke locaties voor nieuwbouw gekozen:

  1. Permanente uitbreiding van basisschool De Koningslinde bij de huidige locatie
  2. Nieuwbouw/verhuizing basisschool Het Molenven bij de huidige locatie
  3. Nieuwbouw basisschool Het Molenven op de hoek Loonsebaan – John F. Kennedylaan

Belanghebbenden hebben we gevraagd om op www.wijinvught.nl hun stem uit te brengen aan de locatie van uw voorkeur. Er zijn 617 stemmen uitgebracht. De meeste stemmen gingen naar de derde optie. Ook werden andere locaties voor de nieuwbouw gegeven. Enkele vielen meteen af door verschillende redenen bv geen eigen grond, te ver van de gymzaal. Twee locaties bleven over:

  1. Nieuwbouw aan Postweg bij de retentievijver
  2. Nieuwbouw naast het parkeerterrein van de Vughtse sportclub Prins Hendrik

Bij deze vijf opties is gekeken naar de voor- en nadelen. Om tijd en geld te besparen werken we de twee meest kansrijke opties uit. We hebben de locaties getoetst op onder andere de volgende onderwerpen, zoals onderwijskundig, parkeren en verkeer, eigendom, toekomstbestendig.

Het college heeft de voor- en nadelen van elke van de vijf locaties op een rijtje gezet en afgewogen en heeft zijn voorkeur uitgesproken voor twee locaties:

  • Nieuwbouw/verhuizing basisschool Het Molenven bij de huidige locatie, op het parkeerterrein voor Het Kwartier
  • Nieuwbouw basisschool Het Molenven op de hoek Loonsebaan – John F. Kennedylaan

Het woord is aan de gemeenteraad

Op donderdag 21 juli neemt de gemeenteraad een besluit of deze twee varianten verder uitgewerkt gaan worden. Voordat de gemeenteraad zijn besluit neemt, wordt dit voorstel besproken in de commissievergadering van donderdag 7 juli. (In de brief voor omwonenden staat de verkeerde datum van donderdag 30 juni, dit moet zijn donderdag 7 juli) U kunt dan inspreken. Dat houdt in dat u uw mening over het onderwerp kunt geven. Wilt u inspreken? Meld u dan aan

Informatie

Kijk voor meer informatie op www.wijinvught.nl  Hier vindt u alle documenten die te maken hebben met dit project.