Uitnodiging onderzoekateliers op 13 en 14 november

Publicatiedatum: 
8 nov 2018
Op dinsdag 13 en woensdag 14 november aanstaande worden onderzoeksateliers voor het project MIRT-verkenning A2 Deil-’s-Hertogenbosch-Vught georganiseerd. De ateliers zijn een vervolg op de workshops van september jl. waarin alle belangen en plannen in het gebied in beeld zijn gebracht. In de ateliers wordt een vervolgstap gemaakt naar de oplossingsrichtingen.

Er zijn 4 gelijke bijeenkomsten, 2 in Zaltbommel en 2 in ’s-Hertogenbosch. De ateliers zijn gericht op alle betrokkenen in het gebied: bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. U kunt zelf kiezen welke dag, locatie en tijdstip u het beste uitkomt.

U bent van harte welkom op 

  • Dinsdag 13 november van 15.00  tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur in het in het gemeentekantoor van de gemeente Zaltbommel. Adres: Hogeweg 11 te Zaltbommel (LET OP: het is de Hogeweg langs de A2).
  • Woensdag 14 november van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur in het provinciehuis van de Provincie Noord-Brabant. Adres: Brabantlaan1 te ’s-Hertogenbosch.

Aanmelden voor de workshops is niet nodig, u bent altijd welkom.

Achtergrond van het project

De A2 tussen Deil, ’s-Hertogenbosch en Vught is een belangrijke noord-zuidverbinding in het Rijkswegennet met zowel een nationale als een regionale functie. De dagelijkse doorstromingsproblemen op dit traject vormen een groot knelpunt. Zonder maatregelen zullen de problemen die het verkeer daar nu al heeft nog verder toenemen. Daarom is een samenhangend maatregelenpakket opgesteld met oplossingen voor de korte en de lange termijn. De uitwerking van de lange termijn maatregelen op de A2 vindt plaats in de zogeheten MIRT-verkenning. Het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Ruimte (MIRT) is het investeringsprogramma van de Rijksoverheid voor infrastructuur. De oplossingen op de korte termijn zijn reeds uitgewerkt en worden komende tijd uitgevoerd.

Meer informatie over de MIRT-verkenning en korte termijn maatregelen is te vinden op de website: www.mirta2deilvught.nl.

Onze gebiedsgerichte aanpak

In een breed opgezet proces van de MIRT-verkenning worden alle belanghebbenden uitgenodigd om actief mee te denken bij de uitwerking van de lange termijn maatregelen op de A2. Hiermee wordt bereikt dat de oplossingen voor de verkeersproblematiek zo goed mogelijk afgestemd zijn op de belangen en plannen in het gebied rond de A2.

De onderzoeksateliers worden georganiseerd door Rijkswaterstaat, de gemeente 's-Hertogenbosch, Provincie Gelderland, Provincie Noord-Brabant, Regio Rivierenland en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.