Uitreiking Koninklijke onderscheidingen

26 april 2022
Algemeen

vlnr: de heer Van den Hurk, de heer Van Bakel, mevrouw Van Griensven-Ibes, mevrouw Van Erp, burgemeester Van de Mortel, mevrouw Van Roessel-Simons, de heer Pennings

Mevrouw mr. M.E.G. van Erp

Mevrouw mr. M.E.G. van Erp  kreeg  de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld vanwege eerdere verdiensten als bestuurslid van de Stichting Vrienden van het Noordbrabants Museum, begeleider van kinderen uit minderbedeelde gezinnen bij de Colonie des Vacances en France en secretaris van de J.C. van Lanschot Stichting. 

Daarnaast ondersteunt ze haar schoonmoeder, moeder, tantes, broer en zus bij ziekte, is ze secretaris van de Vereniging Samen voor Vught, secretaris van de Stichting Meetprogramma Infra én mede-oprichter van de Vereniging Platform Vught Structureel. Ze zet zich al jarenlang in voor een goede inpassing van de rijksweg N65 en het spoor. 

Mevrouw E.T.A.M. van Griensven-Ibes

Mevrouw van Griensven kreeg  de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld. Ze gaf bijna tien jaar handenarbeid aan kinderen, was secretaris van de Recreatie Volleybal Vught, bestuurslid en voorzitter van de Stichting Peuterspeelzalen Vught, klassenouder en voorzitter van de evenementencommissie bij de Basisschool de Baarzen, lid van de werkgroep eerste communie bij de parochie Vught Zuid en lid van de medezeggenschapsraad bij de Van Maerlandtschool in Den Bosch. Daarnaast was ze bestuurslid en secretaris van de carnavalsvereniging Stichting Dommelbaorzedurp en tot op heden vrijwilliger bij de Stichting Fieke, die kleine vrolijk gekleurde dekentjes en geurdoekjes maakt voor prematuur geboren kinderen. 

De heer P.A.M. van den Hurk

De heer van den Hurk kreeg de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zet zich al vele jaren (43) met hart en ziel in als bestuurslid en vrijwilliger bij de Cromvoirtse Fanfare. Hij is lid van de muziekcommissie en organisator van de halfjaarlijkse rommelmarkt, ondersteunt met kennis van zaken en enthousiasme de andere leden bij het instuderen van moeilijke muziekpassages en leidt de sectie trompettisten. 

De heer J.F. Pennings

De heer Pennings kreeg de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij wordt geëerd omdat hij al 54 jaar vrijwilliger bij en secretaris/vicevoorzitter van de voetbalvereniging V.V. Helvoirt is. Hij zet zich onder andere in voor toernooien en was penningsmeester en secretaris van het jeugdbestuur. Daarnaast was hij vrijwilliger bij KinderVakantieWerk Helvoirt en is hij instructeur en muzikaal leider bij Stichting Drumband Prins Maurits (Kaatsheuvel), voor mensen met een beperking en is hij vrijwilliger bij het Comité 75 jaar bevrijding Helvoirt. 

Mevrouw M.G.J. van Roessel-Simons

Mevrouw van Roessel kreeg de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze is al jaren vrijwilliger bij Wonen en Dagbesteding Visio de Vlasborch te Vught waar ze helpt bij de activiteiten en de dagbesteding en bewoners begeleidt naar de artsenbezoeken. Ook was ze lange tijd vrijwilliger bij de Tandemclub Vught en tandembuddy voor slechtziende en blinde fietsers. Voor het Nederlandse Rode Kruis was ze vrijwilliger op het vakantieschip J. Henry Dunant  en ook op het hotelschip van de Nationale Vereniging De Zonnebloem was ze actief.

De heer C.W. van Bakel 

De heer van Bakel kreeg postuum het Mobilisatie-Oorlogskruis. Zijn zoon nam het Kruis in ontvangst. De onderscheiding wordt toegekend door de minister van Defensie . Militairen en oud-militairen, die na 6 april 1939 en voor 20 mei 1940 ten minste 6 maanden in dienst waren, komen voor het Kruis in aanmerking. Van Bakel ontvangt de onderscheiding als blijk van respect en waardering voor zijn inzet onder buitengewoon moeilijke omstandigheden.