Uw stempas (kwijt)

Uw stempas voor de verkiezing van het Europese Parlement hebben alle stemgerechtigden eind april ontvangen. De peildatum is 9 februari 2019, dit betekent dat die datum bepalend is voor welke gemeente en naar welk adres de stempas (wordt) verstuurd.

Stempas kwijt?

Hebt u geen stempas ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan een vervangende stempas aan. Stuur daarvoor uiterlijk 20 mei een e-mail of brief met een foto van uw legitimatiebewijs naar postbus.burgerzaken@vught.nl

Of op het gemeentekantoor op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00-12.30 uur. Dit kan tot woensdag 22 mei 12.00 uur. Maak hiervoor een afspraak. Voor een ander tijdstip bel naar 073 65 80 680. Neem uw legitimatiebewijs mee.