Vaststelling gemeentelijk stembureau

Op vrijdag 7 juni komen de leden van het gemeentelijk stembureau bij elkaar in de Martinihal om de uitkomst van de Europese verkiezing binnen gemeente Vught vast te stellen.

Vaststelling door gemeentelijk stembureau

Na het sluiten van de stembussen op donderdag 6 juni om 21.00 uur starten de stembureaus met het tellen van de stemmen. Als alle stemmen geteld zijn legt elk stembureau dit vast in een verslag. Dit heet een proces-verbaal. De uitslag op basis van de eerste telling is een voorlopige uitslag.

Op vrijdag 7 juni om 09.00 uur komen de leden van het gemeentelijk stembureau bij elkaar in de Martinihal in Vught. Zij controleren de processen-verbaal van alle stembureaus in de gemeente. 

De vaststelling van de uitslag wordt gestart op vrijdag 7 juni door het Gemeentelijk Stembureau (GSB). De zitting is in de Martinihal en vangt aan om 09.00 uur totdat later op die dag de zitting geschorst wordt. Op maandag 10 juni wordt de zitting in het gemeentekantoor voortgezet en vangt aan om 09.00 uur. 

Centraal stemmen

Centraal tellen betekent dat na het sluiten van de stembureaus op donderdag 6 juni om 21.00 uur de stembureaus tellen hoeveel kiesgerechtigden hebben gestemd. Dat doen zij door het aantal geldige stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen te tellen. Vervolgens tellen zij de stemmen op lijstniveau (per partij). De resultaten worden opgeschreven in een proces-verbaal en naar de gemeente gebracht. De volgende dag (vrijdag 7 juni) telt het gemeentelijk stembureau op een centrale plek (de Martinihal) alle stemmen op lijst- en kandidaatsniveau.