Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over de oorlog in Oekraïne

Hoeveel vluchtelingen moet Vught opvangen?

Voor Vught geldt dat we op zeer korte termijn 47 Oekraïense vluchtelingen moeten huisvesten. Op een later moment zullen dit nog een keer 47 vluchtelingen zijn. 

Hoe gaat de gemeente vluchtelingen opvangen?

Wij zijn in gesprek met verschillende locaties die meerdere vluchtelingen langdurig kunnen opvangen.

Hoe is de gezondheidszorg geregeld voor mensen uit de Oekraïne?

In Nederland kan men altijd in het ziekenhuis terecht. Het verlenen van medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Voor zorg (uit het basispakket) verleend aan vluchtelingen uit Oekraïne worden alle zorgkosten vergoed. Zij hoeven geen eigen bijdrage te betalen. Op de website van de zorgverzekeringslijn vindt u hier meer informatie over. Hier staat ook de informatie in het Oekraïens op.

Hebt u Oekraïense vluchtelingen in huis en hebben zij een huisarts nodig?

In Nederland kan men altijd in het ziekenhuis terecht. Het verlenen van medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Voor zorg (uit het basispakket) verleend aan vluchtelingen uit Oekraïne worden alle zorgkosten vergoed. Zij hoeven geen eigen bijdrage te betalen. Op de website van de zorgverzekeringslijn vindt u hier meer informatie over. Hier staat ook de informatie in het Oekraïens op.

Hebt u Oekraïense vluchtelingen in huis en hebben zij een huisarts nodig?

De Vughtse huisartsen hebben met elkaar afgesproken dat Oekraïense vluchtelingen naar de huisarts kunnen gaan van het gastgezin waar ze verblijven.

Waar kan ik Oekraïense vluchtelingen registreren?

De Vughtse inwoners die Oekraïense vluchtelingen onderdak bieden, willen wij graag helpen. Dat begint met een goede registratie van de gasten. Zo kunnen we iedereen de juiste informatie geven. U kunt het online formulier invullen Na de registratie ontvangen u en uw Oekraïense huisgenoten een uitnodiging voor een bezoek aan het gemeentekantoor. Samen met een tolk zorgen we ervoor dat we de indentiteit vaststellen en registreren we die in Basisregistratie Persoonsgegevens. Zo kunnen we de juiste antwoorden geven en hulp bieden waar dat nodig is, dagbesteding, werk, onderwijs en financiële steun.

Ik heb een dringende vraag die te maken heeft met de vluchtelingencrisis Oekraïne maar ik kan de gemeente niet bereiken?

Ook buiten kantooruren kunt u contact met ons opnemen via 073 65 80 680. U hoort dan een bandje dat u doorverwijst naar een speciaal telefoonnummer. Minder urgent: mail naar oekraine@vught.nl

Ik heb een locatie waar ik Oekraïense vluchtelingen kan opvangen. Wat moet ik nu doen?

Ieder aanbod om Oekraïners op te vangen, vinden we hartverwarmend! Op dit moment is er (nog) geen beeld hoeveel Oekraïense vluchtelingen in Nederland opgevangen gaan worden. We weten wel dat wij in Vught ook vluchtelingen gaan opvangen. We zijn al in gesprek met stichtingen en bedrijven die voor langere tijd meerdere slaapplaatsen ter beschiking stellen.

Hebt u gelegenheid om meerdere Oekraïense gezinnen op te vangen, dan krijgen we via oekraine@vught.nl graag het adres van de locatie, het aantal mensen dat daar terecht kan en uw contactgegevens. Dan kunnen wij contact met u opnemen als we van uw prachtig aanbod gebruik gaan maken. 

Ook kunt u uw woonruimte aanmelden bij takecarebnb.org zij bemiddelen tussen particulieren die woonruimte in huis beschikbaar hebben en vluchtelingen.

Wilt u vluchtelingen steunen? Neem dan contact op met vluchtelingenwerkNederland

Zijn er vanuit de gemeente financiële middelen beschikbaar voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne?

Nee, op dit moment zijn er geen financiële middelen beschikbaar.