Veelgestelde vragen crisisopvang

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wat gaat er gebeuren op het terrein van Reinier van Arkel?

Er komt een tijdelijke crisisnoodopvang voor 45 asielzoekers uit Ter Apel. Zij worden gehuisvest op het terrein van Reinier van Arkel, Zorgpark Voorburg. In een gebouw dat nu leegstaat. In dit gebouw is ruimte voor maximaal 45 mensen.

Waarom moet hier een crisisnoodopvang komen?

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een groot tekort aan opvanglocaties. De bestaande asielzoekerscentra zitten overvol en aanmeldcentrum Ter Apel kan het grote aantal nieuwe vluchtelingen niet aan. Het COA, VNG en de regering luiden de noodklok en hebben de veiligheidsregio’s gevraagd of er ruimte is om mensen tijdelijk op te vangen.

Wie heeft bepaald dat er een tijdelijke crisisnoodopvang moet komen in Vught?

De staatssecretaris heeft opdracht gegeven aan de veiligheidsregio’s om deze crisis mee helpen op te vangen.

Komt er een informatiebijeenkomst?

Nee, er komt geen informatiebijeenkomst.

Waarom hebben de omwonenden hier tot woensdag 14 september niets over gehoord?

Er is sprake van een crisissituatie. Het gaat dus om crisisnoodopvang. Dat betekent dat snel gehandeld moet worden. We hebben de omwonenden zo snel mogelijk geïnformeerd door middel van een bewonersbrief.
 

Hoe is het proces gelopen naar dit besluit?

Het COA en de staatssecretaris hebben aan de veiligheidsregio’s gevraagd om mee te werken aan een noodoplossing, omdat aanmeldcentrum Ter Apel overvol zit en de omstandigheden erbarmelijk zijn. In onze regio vangen verschillende gemeenten al mensen op. Uiteraard wil Vught haar steentje bijdragen

Kan ik hier bezwaar tegen maken?

Nee, u kunt geen bezwaar maken omdat het hier om crisisnoodopvang gaat.

Wie draagt de kosten voor deze crisisnoodopvang?

De kosten van crisisnoodopvang worden betaald door de rijksoverheid. Voor de gemeenten zijn er geen kosten aan verbonden, en de gemeente verdient hier ook geen geld aan.

Hoelang blijven de asielzoekers?

Uiterlijk tot 1 november 2022. Ze verblijven hier tijdelijk. Na 1 november gaan ze door naar de centrale opvang in Boxtel. 

Krijgen de asielzoekers te eten in hun nieuwe tijdelijk onderkomen?

Ja, de zogeheten BedBadBrood (BBB basis) voorzieningen bieden wij aan.

Komt er onderwijs voor de kinderen op het terrein?

Nee, er is geen onderwijs of kinderopvang. Het gaat hier namelijk om crisisnoodopvang.

Hoe zit het met de veiligheid rondom de locatie? Is er bewaking? En hoeveel?

Er is 24 uur per dag beveiliging op de locatie.

Mogen de bewoners het gebouw uit?

Ja, dat mag. Ze zijn vrij om te gaan en staan waar ze willen. Tussen 22.00-07.00 uur mogen ze niet weg

Mogen de bewoners ook 's nachts van het terrein af?

We zetten in de huisregels dat ze tussen 22.00 uur ‘s avonds en 07.00 uur ’s ochtends in het gebouw moeten zijn. De beveiliging houdt dat ook in de gaten.

Zitten hier uitgeprocedeerde asielzoekers bij?

Nee, er komen geen uitgeprocedeerde asielzoekers naar Vught Het gaat bij deze crisisnoodopvang om mensen die aan het begin staan van de asielprocedure. Wel zijn ze al gescreend door het COA en ze hebben een gezondheidstest gehad.

Wat gaat de gemeente doen om deze mensen bezig te houden?

Op dit moment werken we aan een dagprogramma.

Mogen de asielzoekers bezoek ontvangen?

Nee, het is niet de bedoeling dat de asielzoekers op de locatie bezoek ontvangen. We willen niet te veel drukte rondom het gebouw. 

Worden die mensen ook gescreend?

Ja, de mensen zijn vooraf gescreend in Ter Apel. Dit is een eerste, beperkte screening. Een uitgebreide screening volgt tijdens het traject van een asielaanvraag. Deze eerste screening bestaat uit het nemen van vingerafdrukken. Dit is een Europees systeem, waarmee gecheckt kan worden of de persoon al eerder een asielaanvraag heeft gedaan in een ander land. Daarnaast wordt de identiteit gecheckt voor zover mogelijk (bijvoorbeeld door identiteitsbewijzen als die aanwezig zijn). Verder wordt gevraagd naar de reisroute en de manier van reizen, en wordt een tijdelijk identiteitsbewijs verstrekt. Daarnaast krijgen zij een medische intake bij de GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA).

Op de site van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vindt u meer informatie over de verdere screening.