Verantwoording subsidie programma leven en meedoen

De gemeente begrijpt dat organisaties, die van de gemeente een subsidie hebben ontvangen, de gemaakte subsidieafspraken nu anders of niet/minder invullen. Bij de subsidieafrekening kijken wij daarom vooral naar welke kosten organisaties in 2020 hebben gemaakt en vergoeden deze tot het maximum van het toegekende subsidiebedrag. We gaan er daarbij wel vanuit dat iedere gesubsidieerde organisatie, de RIVM-richtlijnen in acht nemend, de subsidieafspraken zo goed mogelijk probeert in te vullen. Dat kan ook met andere activiteiten die binnen de richtlijnen van het RIVM vallen en hetzelfde (beleids)doel dienen.  

We adviseren u om de gevolgen (zoals andere activiteiten en kosten) tijdens de Coronacrisis bij te houden en vast te leggen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij de gemeente Vught.