Verblijfsvergunning

Komt u uit het buitenland en vestigt u zich in Vught? En verblijft u binnen een half jaar langer dan vier maanden aaneengesloten in Nederland? Dan hebt u altijd een verblijfsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)