Verhuizing doorgeven

Verhuist u naar of binnen gemeente Vught? Dan meldt u dat bij de gemeente Vught. Verhuist u van Vught naar een andere gemeente? Dan meldt u de verhuizing bij uw nieuwe gemeente. U wordt dan automatisch bij de gemeente Vught uitgeschreven.
Bent u nieuw in de gemeente Vught? Haal bij het gemeentekantoor uw gratis welkomstmap op. Met allerlei informatie over de gemeente Vught en een welkomstcadeautje.

Goed om te weten

Wie kan een verhuizing doorgeven?

  • Iedereen die 16 jaar of ouder is, mag zelf zijn of haar verhuizing doorgeven
  • Ouders, voogden of verzorgers geven de verhuizing voor hun minderjarige kinderen door
  • Curatoren geven de verhuizing door voor mensen die onder curatele zijn gesteld
  • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven. U woont op dat moment dan wel op hetzelfde adres 
  • Echtgenoten of geregistreerde partners mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven. U woont op dat moment dan wel op hetzelfde adres
  • Heeft u een samenlevingscontract? Dan doet u allebei apart uw eigen verhuisaangifte.
  • Meerderjarigen mogen de verhuizing doorgeven voor personen die hen daarvoor hebben gemachtigd

Wanneer moet u een verhuizing doorgeven?

  • Vanaf vier weken voor de verhuisdatum tot en met vijf dagen na de verhuisdatum 

Bestuurlijke boete 

U bent verplicht om uw juiste adres op tijd aan de gemeente door te geven. Dat is belangrijk, want bijvoorbeeld uw studiefinanciering, toeslagen of pensioen zijn hier van afhankelijk. De gemeente Vught kan een bestuurlijke boete opleggen als u bewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen. Deze boete is een prikkel om ervoor te zorgen dat iedereen zich correct inschrijft en op tijd de juiste informatie doorgeeft. 

Basisregistratie Personen

De Basisregistratie Personen (BRP) is voor veel overheidsdiensten de registratie voor gegevens over personen. Veel van deze diensten brengen wij automatisch op de hoogte van uw verhuizing. Denk hierbij bijvoorbeeld aan diensten zoals Pensioenfondsen, Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank.

Melden

Online melden

Afspraak maken

Schriftelijk melden

  • Print het formulier 'adreswijziging' uit en vul het in
  • Stuur het formulier met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar:

Gemeente Vught
Postbus 10100
5260 GA Vught

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing kost niets