Verhuur van te koop staande leegstaande woning

Hebt u een leegstaande woning in de gemeente Vught? En staat deze te koop? U mag die tijdelijk verhuren. U hebt hiervoor wel een vergunning van de gemeente nodig.

Goed om te weten

Te koop staande woning

 • U mag zelf bepalen hoeveel huur u vraagt voor de woning.
 • U krijgt de vergunning voor vijf jaar ineens. Dit termijn kan niet worden verlengd.
 • U mag niet meer dan twee te koop staande woningen tegelijk tijdelijk verhuren

Huurwoning in afwachting van sloop, renovatie of verkoop

 • U mag een sloop- of renovatiewoning maximaal zeven jaar verhuren
 • U mag een huurwoning die te koop komt te staan maximaal vijf jaar verhuren.
 • U krijgt de vergunning  voor twee jaar, daarna kunt u steeds met één jaar verlengen tot maximaal zeven jaar

Woonruimte in andere leegstaande gebouwen

 • Leegstaande gebouwen, zoals kantoren, mogen alleen worden verhuurd als woonruimte als het bestemmingsplan dit toestaat, tot maximaal 10 jaar. 
 • Verhuur is ook mogelijk bij ontheffing van het bestemmingsplan. Voor ontheffing zie Omgevingsvergunning
 • Gaat het om woonruimte in een gebouw waarvoor een ontheffing van het bestemmingsplan is verleend? Dan krijgt u een vergunning voor de duur van deze ontheffing (met een maximum van 10 jaar)

Huurcontract

 • De huurder van een woning die verhuurd is op grond van de Leegstandswet, heeft geen huurbescherming
 • De huurovereenkomst geldt voor minimaal 6 maanden
 • Er geldt een opzegtermijn van minimaal 1 maand voor de huurder en minimaal 3 maanden voor de verhuurder
 • De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen

Tijdelijke verhuur en hypotheekaftrek

Verhuurt u uw woning tijdelijk? U kunt dan geen hypotheekrente meer aftrekken. Komt de woning weer leeg te staan? Dan mag u weer  hypotheekrente aftrekken. Informeer ook uw hypotheekverstrekker van de gewijzigde situatie.

Aanvragen

Zo vraagt u de vergunning aan

 • Vul het aanvraagformulier voor de vergunning of het aanvraagformulier voor verlenging van de vergunning in en print het uit
 • Voeg een kopie bij van het eigendomsbewijs van de woning
 • Voeg een bewijs bij dat de woning te koop staat. Zoals een verkoopbrochure of een verwijzing naar de website van een makelaar

Stuur de stukken op naar:

Gemeente Vught
Postbus 10.100
5260 GA Vught