Verhuur van te koop staande leegstaande woning

Hebt u een leegstaande woning in de gemeente Vught? En staat deze te koop? U mag die tijdelijk verhuren. U hebt hiervoor wel een vergunning van de gemeente nodig.

Goed om te weten

Te koop staande woning

 • U mag zelf bepalen hoeveel huur u vraagt voor de woning.
 • U krijgt de vergunning voor vijf jaar ineens. Dit termijn kan niet worden verlengd.
 • U mag niet meer dan twee te koop staande woningen tegelijk tijdelijk verhuren

Huurwoning in afwachting van sloop, renovatie of verkoop

 • U mag een sloop- of renovatiewoning maximaal zeven jaar verhuren
 • U mag een huurwoning die te koop komt te staan maximaal vijf jaar verhuren.
 • U krijgt de vergunning  voor twee jaar, daarna kunt u steeds met één jaar verlengen tot maximaal zeven jaar

Woonruimte in andere leegstaande gebouwen

 • Leegstaande gebouwen, zoals kantoren, mogen alleen worden verhuurd als woonruimte als het bestemmingsplan dit toestaat, tot maximaal 10 jaar. 
 • Verhuur is ook mogelijk bij ontheffing van het bestemmingsplan. Voor ontheffing zie Omgevingsvergunning
 • Gaat het om woonruimte in een gebouw waarvoor een ontheffing van het bestemmingsplan is verleend? Dan krijgt u een vergunning voor de duur van deze ontheffing (met een maximum van 10 jaar)

Huurcontract

 • De huurder van een woning die verhuurd is op grond van de Leegstandswet, heeft geen huurbescherming
 • De huurovereenkomst geldt voor minimaal 6 maanden
 • Er geldt een opzegtermijn van minimaal 1 maand voor de huurder en minimaal 3 maanden voor de verhuurder
 • De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen

Tijdelijke verhuur en hypotheekaftrek

Verhuurt u uw woning tijdelijk? U kunt dan geen hypotheekrente meer aftrekken. Komt de woning weer leeg te staan? Dan mag u weer  hypotheekrente aftrekken. Informeer ook uw hypotheekverstrekker van de gewijzigde situatie.

Aanvragen

Zo vraagt u de vergunning aan

 • Vul het hieronder het aanvraagformulier voor de vergunning  in of het aanvraagformulier voor verlenging van de vergunning
pdf Aanvraagformulier tijdelijke verhuur leegstaande koopwoning (PDF, 124.29 KB) pdf Aanvraagformulier verlenging tijdelijke verhuur leegstaande woning (PDF, 108.12 KB)
 • Voeg een kopie bij van het eigendomsbewijs van de woning
 • Voeg een bewijs bij dat de woning te koop staat. Zoals een verkoopbrochure of een verwijzing naar de website van een makelaar

Stuur de stukken op naar:

Gemeente Vught
Postbus 10.100
5260 GA Vught