Verkiezingen woensdag 21 maart 2018

De afschriften van de processen-verbaal (uitslag) van de 14 stembureaus en het verzamel proces-verbaal (totaal uitslag) kunt u vanaf donderdag 22 maart tijdens openingstijden van het gemeentekantoor inzien.

Op vrijdag 23 maart om 10.00 uur is er een openbare zitting van het centraal stembureau om de uitkomst van de stemming en de uitslag van de verkiezing vast te stellen. De zitting vindt plaats in de Schotse Kamer in het raadhuis, Leeuwensteinplein 5, 5262 EV Vught.