Verloren en gevonden voorwerpen

Bent u iets verloren of hebt u iets gevonden? Het zoeken van verloren voorwerpen en het melden van gevonden voorwerpen kunt u doen op de website verlorenofgevonden.nl

Hebt u een dier gevonden? Of is er juist een dier weggelopen? Schakel dan de dierenambulance of Stichting Amivedi in.

Goed om te weten

Uw rechten en plichten

In het Burgelijk Wetboek staat wat uw rechten en plichten zijn bij verloren en gevonden voorwerpen.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op 073 65 80 680.


Gevonden voorwerpen

  • U kunt het gevonden voorwerp afgeven bij de gemeente. U krijgt hiervan een bevestiging
  • Is het voorwerp maximaal ongeveer € 450,- waard? Dan bewaren we het voorwerp drie maanden . Daarna wijst de gemeente een eigenaar aan. Is het voorwerp meer waard? Dan is de bewaartermijn één jaar. Daarna wijst de gemeente een eigenaar aan
  • U kunt er ook voor kiezen alleen bij de gemeente te melden dat u iets gevonden hebt. U bewaart het voorwerp zelf
  • Bewaart u het gevonden voorwerp zelf? Zorg dan dat er niets mee gebeurt. Moet u daarvoor kosten maken? Dan moet de eigenaar – als hij zich meldt - deze binnen een maand terugbetalen

Wat gebeurt er als de eigenaar zich meldt?

  • Bewaart de gemeente het voorwerp? Dan vragen we hem of haar te komen kijken naar het voorwerp
  • Bewaart u het voorwerp zelf? Dan vragen we hem of haar contact met u op te nemen voor informatie of om het voorwerp te bekijken