Verloren en gevonden voorwerpen

Bent u iets verloren of hebt u iets gevonden? Het zoeken van verloren voorwerpen en het melden van gevonden voorwerpen kunt u doen op de website verlorenofgevonden.nl.
Hebt u een dier gevonden? Of is er juist een dier weggelopen? Schakel dan de dierenambulance of Stichting Amivedi in.

Goed om te weten

Gevonden voorwerpen

  • U kunt het gevonden voorwerp afgeven bij de gemeente. U krijgt hiervan een bevestiging
  • Is het voorwerp maximaal ongeveer € 450,- waard? Dan bewaren we het voorwerp drie maanden . Daarna wijst de gemeente een eigenaar aan. Is het voorwerp meer waard? Dan is de bewaartermijn één jaar. Daarna wijst de gemeente een eigenaar aan
  • U kunt er ook voor kiezen alleen bij de gemeente te melden dat u iets gevonden hebt. U bewaart het voorwerp zelf
  • Bewaart u het gevonden voorwerp zelf? Zorg dan dat er niets mee gebeurt. Moet u daarvoor kosten maken? Dan moet de eigenaar – als hij zich meldt - deze binnen een maand terugbetalen

Wat gebeurt er als de eigenaar zich meldt?

  • Bewaart de gemeente het voorwerp? Dan vragen we hem of haar te komen kijken naar het voorwerp
  • Bewaart u het voorwerp zelf? Dan vragen we hem of haar contact met u op te nemen voor informatie of om het voorwerp te bekijken

Hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op 073 65 80 680.