Verstrekkingsbeperking van persoonsgegevens

De gemeente is in het bezit van uw persoonsgegevens. Verschillende organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) ontvangen. Bekijk op de website van de Rijksoverheid welke organisaties uw persoonsgegevens kunnen krijgen. U kunt een verzoek tot verstrekkingsbeperking van persoonsgegevens zowel online als schriftelijk aanvragen.

Goed om te weten

  • U kunt verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens aanvragen als u in de gemeente Vught woont of hebt gewoond.
  • U kunt de verstrekkingsbeperking aanvragen vanaf 16 jaar.
  • Een verzoek tot verstrekkingsbeperking kunt u schriftelijk of met uw persoonlijke DigiD aanvragen.
  • Een verzoek tot verstrekkingsbeperking voor een minderjarig kind kan door de ouder, verzorger of voogd ingediend worden. Voor aanvraag via DigiD moet de minderjarige zelf over een DigiD beschikken.
  • U ontvangt van de gemeente Vught een schriftelijke bevestiging van uw verzoek.
  • Verstrekkingsbeperking heeft geen einddatum. Deze blijft van kracht totdat u deze zelf intrekt.
  • Na een verzoek tot verstrekkingsbeperking blijft de gemeente verplicht om uw gegevens door te geven aan overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst, Justitie en Sociale Verzekeringsbank.
  • Bij verhuizing naar een andere gemeente blijft de geheimhouding van de gegevens bestaan. U hoeft dan niet opnieuw een verzoek in te dienen.

Verschillende organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) ontvangen. Bekijk op de website van de Rijksoverheid welke organisaties uw persoonsgegevens kunnen krijgen.

Aanvragen

Online aanvragen


Schriftelijk aanvragen

Vul het formulier Verzoek tot verstrekkingsbeperking van persoonsgegevens in

pdf Verzoek verstrekkingsbeperking van persoonsgegevens (PDF, 66.74 KB)

Stuur het ingevulde formulier naar

Gemeente Vught
Postbus 10100
5260 GA Vught

Kosten

Aan een verzoek tot verstrekkingsbeperking van persoonsgegevens zijn geen kosten verbonden.