Vervoer zware criminelen door Vught wordt fors minder

Publicatiedatum: 
22 nov 2021
De PI Vught wordt een van de vier hoog-beveiligde voorzieningen waar zware criminelen van ons land kunnen worden gedetineerd én berecht. Samen met de justitiële complexen van Lelystad, Schiphol en Vlissingen, ontstaat een landelijk netwerk dat er onder andere voor zorgt dat het aantal transporten van zware criminelen fors afneemt en de veiligheid voor betrokken medewerkers en inwoners in de omgeving toeneemt. Dat is precies waar de gemeente Vught zich al langere tijd voor inzet.    

Drie nieuwe maatregelen maken de PI Vught tot de vereiste, volwaardige hoog-beveiligde faciliteit: de realisatie van een kwalitatief hoogwaardige videovoorziening, een faciliteit voor verhoren door de rechter-commissaris én een tweede ontsluitingsweg naar de PI.

Met name de videovoorzieningen en verhoorfaciliteit dragen bij aan de veiligheid. Hierdoor kunnen criminelen namelijk in de PI hun rechtszitting bijwonen en hoeven ze niet meer naar elders. Verder kunnen zittingen van de rechter-commissaris voortaan ook in Vught plaatsvinden.

Naast de fysieke maatregelen, wil demissionair minister Dekker voor Rechtsbescherming ook wet- en regelgeving aanpassen. Een belangrijke aanpassing betreft het Besluit Videoconferentie. De aanpassing heeft tot gevolg dat de rechter, zonder instemming van verdachte of raadsman, kan beslissen tot een digitale zitting. In zijn brief aan de Tweede Kamer over het onderwerp, erkent de Minister het vraagstuk van Vught volmondig.

Het streven is om aangepaste PI Vught in 2023 voltooid te hebben. De gemeente roept de minister op om dan ook de regelgeving op orde te hebben, zodat veel transporten vanaf dan tot het verleden behoren en onze gemeente vanaf dat moment een stuk veiliger wordt.

De gemeente Vught vraagt, met steun van de provincie Noord-Brabant al twee jaar lang de aandacht voor gevaren en risico’s voor haar inwoners, veroorzaakt door de transporten van zware criminelen. Burgemeester Van de Mortel, verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente, is verheugd dat de Vughtse inspanningen effect sorteerden en de veiligheid in de Vughtse wijken en straten vanaf 2023 verbetert. Natuurlijk voor de inwoners, maar ook voor betrokken medewerkers van politie en justitie.

Zie bijgevoegd de brief van demissionair minister Dekker van Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer waarin hij de maatregelen en voorzieningen toelicht en onderbouwt en het Vughtse veiligheidsvraagstuk volmondig erkent.  

pdf Aanpak georganiseerde criminaliteit tijdens berechting en detentie (PDF, 139.2 KB)