Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Kinderen van 2,5 jaar tot 4 jaar met een (risico op een) onderwijsachterstand kunnen voorschoolse educatie (VVE) volgen zodat zij een betere start kunnen maken op de basisschool.

Goed om te weten

  • Alleen (sommige locaties van) Partou, ’t Kasteeltje en Kindertuin bieden VVE aan. Bij andere locaties kunt u niet terecht voor VVE. Informeer bij uw kinderopvangorganisatie
  • De tegemoetkoming betalen wij uit aan de kinderopvangorganisatie
  • Wij houden rekening met het maximale tarief per uur van € 8,97, zoals ook de belastingdienst dat doet
  • Rekent uw kinderopvangorganisatie een hoger uurtarief? Dan betaalt u zelf de kosten die boven het vastgestelde bedrag van € 8,97 uitkomen

Voor wie?

  • U hebt een peuter in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar
  • U hebt een briefje van de jeugdarts van de GGD waarin staat dat VVE nodig is

Bijdrage gemeente

  • De gemeente betaalt de VVE aan de kinderopvangorganisatie
  • U betaalt geen eigen bijdrage